#vistårinteut

Hoppet tände en folkrörelse

24:e november 2016 tänds ett hopp och en folkrörelse tar form. På 50 orter samlas professionella, volontärer och föreningsaktiva som möter ensamkommande barn i sina uppdrag och som genom en
#vistårinteut

Inte ett år till – civilsamhällets röst

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut skickade inför begränsningslagens förlängning in 62 remissyttranden till Justitiedepartementet som därmed fick tillgång till synpunkter från civilsamhället i drygt 20 % av landets kommuner. De 62 remissvaren samlades i rapporten ”Civilsamhällets röst” som nu överlämnas till 200 utvalda personer genom personliga möten.
toppen