170630. Tack Migrationsverkets handläggare för att ni hör av er till oss.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/tack-migrationsverkets-handlaeggare-foer-att-ni-hoer-av-er-till-oss-2044274

170630. Ni har lyssnat på oss och vi tackar er för det.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/ni-har-lyssnat-paa-oss-och-vi-tackar-er-foer-det-2044251

170628. När får vi samtala med dig Morgan Johansson?

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/naer-faar-vi-samtala-med-dig-morgan-johansson-2039818

170627. #vistårinteut Stockholm bjöd in till unikt möte över partigränserna.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/nummer-vistaarinteut-stockholm-bjoed-in-till-unikt-moete-oever-partigraenserna-2037695

170627. Socialdemokrater – följ er systerparti i Tyskland.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/socialdemokrater-foelj-ert-systerparti-i-tyskland-2037694

170625. Anna Dahlberg – Sverige bär på en tung moralisk skuld till ensamkommande.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/anna-dahlberg-sverige-baer-paa-en-tung-moralisk-skuld-till-ensamkommande-2034514

170625. Ni som arbetar på Migrationsverket och som inte står ut – hör av er.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/ni-som-arbetar-paa-migrationsverket-och-som-inte-staar-ut-hoer-av-er-2034502

170622. #vistårinteut bjuder in till tvärpolitiskt krismöte i Stockholms stadshus.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/nummer-vistaarinteut-bjuder-in-till-tvaerpolitiskt-krismoete-i-stockholms-stadshus-2031299

170618. Löfven kommer att ta emot civilsamhällets gåva på Järvafältet idag.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/loefven-kommer-att-ta-emot-civilsamhaellets-gaava-paa-jaervafaeltet-idag-2023314

170618. I den bästa av världar hade Morgan Johansson lyssnat på rörelsen #vistårinteut.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/i-den-baesta-av-vaerldar-hade-morgan-johansson-boerjat-lyssna-paa-roerelsen-nummer-vistaarinteut-2023305

170616. Slängde Morgan Johansson ut en trevare?

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/slaengde-morgan-johansson-ut-en-trevare-2020819

170616. Löfven håller tal – samtidigt sker en tvångsdeportation av 18-åring till våldets Afghanistan.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/loefven-haaller-tal-samtidigt-sker-en-tvaangsdeportation-av-18-aaring-till-vaaldets-afghanistan-2020837

170611. Mikael Ribbenvik: ”skjut inte budbäraren”.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/mikael-ribbenvik-skjut-inte-budbaeraren-2002279

170611. Alla vet att situationen är ohållbar – varför händer ingenting?

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/alla-vet-att-situationen-aer-ohaallbar-varfoer-haender-ingenting-2000243

170605. Barnperspektiv ska råda på alla nivåer.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/barnperspektiv-ska-raada-paa-alla-nivaaer-1975442

170604. Antalet ensamkommande hemlösa ökar lavinartat – vad gör politikerna?

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/antalet-ensamkommande-hemloesa-oekar-lavinartat-vad-goer-politikerna-2000314

170604. Rättsmedicinalverkets rapport visar att de ensamkommande är ungefär så gamla som de uppgivit.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/om-aalder-paa-ensamkommande-raettsmedicinalverkets-rapport-visar-att-de-ensamkommande-aer-ungefaer-saa-gamla-som-de-uppgivit-2000347

170602. Socialdemokrater i uppror.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/socialdemokrater-i-uppror-1999532

170601. Kommentar från #vistårinteut angående rättsmedicinska utlåtanden om ålder.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/kommentar-fraan-nummer-vistaarinteut-angaaende-raettsmedicinska-utlaatanden-om-aalder-1995880

170530. Vi kräver att UD gör en ny säkerhetsbedömning av läget i Afghanistan.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/vi-kraever-att-ud-goer-en-ny-saekerhetsbedoemning-av-laeget-i-afghanistan-1888463

170601. 14 socialdemokratiska riksdagsmän kräver moratorium.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/14-socialdemokratiska-riksdagsmaen-kraever-moratorium-1997570

170531. Vi kräver att UD gör en ny säkerhetsbedömning av läget i Afghanistan.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/vi-kraever-att-ud-goer-en-ny-saekerhetsbedoemning-av-laeget-i-afghanistan-1888463

170530. Åldersuppskrivna och konvertiter deporteras till Kabul idag.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/aaldersuppskrivna-och-unga-konvertiter-deporteras-till-kabul-idag-1992112

170529. Migrationsverket kan inte bestämma sig för om det finns internet i Afghanistan eller inte.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/migrationsverket-kan-inte-bestaemma-sig-foer-om-det-finns-internet-i-afghanistan-eller-inte-1990516

170529. Rörelsen #vistårinteut tolkar Miljöpartiets hållning när det gäller ensamkommande barn och unga.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/roerelsen-nummer-vistaarinteut-tolkar-miljoepartiets-haallning-naer-det-gaeller-ensamkommande-barn-och-unga-1989024

170528. Tvångsdeportationer på tisdag – Migrationsverket erkänner brister i mail till svensk familj.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/tvaangsdeportationer-paa-tisdag-migrationsverket-erkaenner-brister-i-mail-till-svensk-familj-1989001

170527. Vår syn på Mp:s partistyrelses förslag om ensamkommande barn och unga.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/vaar-syn-paa-mp-s-partistyrelses-foerslag-om-ensamkommande-barn-och-unga-1988627

170526. 120 barnboksförfattare uppmanar Mp – ge barnen amnesti.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/120-barnboksfoerfattare-uppmanar-mp-ge-barnen-amnesti-1986950

170526. Ett människovänligt parti tjänar på att tala med civilsamhället.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/ett-maenniskovaenligt-parti-tjaenar-paa-att-tala-med-civilsamhaellet-1986745

170525. Åldersuppskriven ungdom satt i förvar i väntan på deportation till Kabul.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/aaldersuppskriven-ungdom-satt-i-foervar-i-vaentan-paa-deportation-till-kabul-1986132

170524. 18-åring deporteras 3 dagar innan nya regler för uppehållstillstånd för studier börjar gälla.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/18-aaring-deporteras-3-dagar-innan-nya-regler-foer-uppehaallstillstaand-foer-studier-boerjar-gaella-1981858

170524. Gustav Fridolin – ska vi överge de som var barn med skyddsbehov när de kom?

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/gustav-fridolin-ska-vi-oeverge-de-som-var-barn-med-skyddsbehov-naer-de-kom-1984184

170523. Världens största ungdomsorganisation skriver under för amnesti.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/vaerldens-stoersta-ungdomsorganisation-skriver-under-foer-amnesti-1979664

170518. Rörelsen #vistårinteut vill ha dialog om amnesti med Miljöpartiet.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/roerelsen-vistaarinteut-vill-ha-dialog-om-amnesti-med-miljoepartiet-1973307

170512. Nödrop från #vistårinteut.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/noedrop-fraan-nummer-vistaarinteut-1963811

170512. Vi flyttar vår namninsamling till Skiftet.

https://www.mittskifte.org/petitions/vistarinteut-kraver-amnesti-for-vara-ensamkommande-barn-och-unga

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/roerelsen-nummer-vistaarinteut-flyttar-namninsamling-foer-amnesti-1963836

170508. Barn och unga attackerade av högerextrema våldsverkare.

En manifestation för ensamkommande barns och ungas rätt att gå i skolan och bo kvar i sin kommun, arrangerad av rörelsen #vistårinteut tillsammans med socialsekreterare från Botkyrka kommun, blev igår attackerad av den högerextrema och våldsamma organisationen Nordisk Ungdom.

Det var den andra attacken mot rörelsen #vistårinteut på kort tid. Den 11 mars försökte Nordisk ungdom genom hatiska talkörer och banderoller provocera vår fredliga manifestation för ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv i trygghet. Då var polisen snabbt på plats och manifestationen fortsatte utan större missöden i lugn och ro.

Den här gången gick våldsverkarna till fysisk attack. De skanderade bland annat ”Internera, deportera” och slog och sparkade socialsekreterare, lärare och barn.

Det var många ensamkommande barn och unga och även media på plats. En journalist från DN fick ett slag i huvudet och en ensamkommande ungdom blev sparkad.

Vi saknade polisen
Rörelsen #vistårinteut ser det som mycket oroväckande att en fredlig manifestation med deltagare från civilsamhället inte blir skyddad på ett tillfredsställande sätt av polisen. Vi hävdar att det tog alldeles för lång tid innan polisen ingrep mot hatarna. Lyckligtvis uppträdde våra deltagare professionellt, fredligt och lågaffektivt, trots sparkar, slag och hatiska talkörer från våldsverkarna.

En attack riktad mot ensamkommande barn och unga 
Vidare ser vi det som totalt oacceptabelt att oskyldiga ensamkommande barn och unga blir offer för högerextrem och organiserad terror.

En attack mot demokratin
Demonstrationsrätten är en del av yttrandefriheten. När högerextrema våldsverkare på detta sätt slår ner på fredliga manifestationer slår de också ner på yttrandefriheten. I förlängningen är det en attack mot demokratin.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/barn-och-unga-attackerade-av-hoegerextrema-vaaldsverkare-1955593

170506. Vilseledande gällande nya regler för uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå.

 https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/felaktigheter-fraan-tt-naer-det-gaeller-nya-regler-foer-uppehaallstillstaand-foer-studier-paa-gymnasienivaa-1953078

170504. Medicinska åldersbedömningar – dilemman.

 https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/medicinska-aaldersbedoemningar-dilemman-1942269

170430. Rörelsen #vistårinteut bevakar Miljöpartiets partikongress.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/roerelsen-nummer-vistaarinteut-bevakar-miljoepartiets-partikongress-1942270

170430. 1 maj. Rörelsen #vistårinteut manifesterar för Sveriges ensamkommande barn och unga.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/foersta-maj-roerelsen-nummer-vistaarinteut-manifesterar-foer-sveriges-ensamkommande-barn-och-unga-1942226

170426. Tack Miljöpartiet! Ni har läst vårt första krav.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/tack-miljoepartiet-ni-har-laest-vaart-foersta-krav-1932140

170423. Angiverisystemet slutade inte med Anne Frank. JO säger go.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/angiverisystemet-slutade-inte-med-anne-frank-jo-saeger-go-1864255

170411. Rättssäkert? Nej. Skyddsbehov? Ja.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/blog_posts/14-aarig-foeraeldraloes-kille-fraan-iran-raettssaekert-nej-56179

170410. Lyssna socialdemokrater – professionen talar.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/lyssna-socialdemokrater-professionen-talar-1906950

170409. Hur många fler barn och unga ska dö innan Sverige ger amnesti?

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/hur-maanga-fler-barn-och-unga-ska-doe-innan-sverige-ger-amnesti-1904824

170408. Politiker – vi ber er om att skyndsamt utreda frågan om amnesti.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/politiker-vi-ber-er-om-att-skyndsamt-utreda-fraagan-om-amnesti-1904754

170407. #vistårinteut sörjer offren för terrorattacken i Stockholm.

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/nummer-vistaarinteut-soerjer-offren-foer-terrorattacken-i-stockholm-1904551

170404. Presskonferens 7 april 10.00 – skådespelare och artister stödjer #vistårinteut

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/skaadespelare-och-artister-stoedjer-nummer-vistaarinteut-presskonferens-7-april-10-punkt-00-1894078

Rörelsen #vistårinteut bjuder in till presskonferens angående vår bevakning av Socialdemokraternas kongress på Svenska mässan 8-12 april. 

Vill du vara med? Anmäl dig till kontaktperson Kinna Skoglund eller till vistarinteut@gmail.com

Tid: fredagen den 7 april klockan 10.00
Plats: World Trade Center
Innehåll:

Björn Kjellman och Gunilla Röör tillsammans med några folkkära göteborgsprofiler berättar om att de anslutit sig till kravet på amnesti under parollen #ViStårInteHellerUt. Ett stort antal skådespelare, artister, musiker, skribenter och komiker har ställt sig bakom. En lista på de som anslutit sig till kravet ligger på vår fb-sida och hemsida. Den uppdateras efter hand.

Kinna Skoglund och Sara Edvardson Ehrnborg berättar om rörelsen, våra krav och vad vi gör under s-kongressen.

Varje dag kommer vi att ha olika teman utanför och inne på Svenska mässan. Fullständig info om varje dag ligger på fb-sidan och hemsidan.

170401. Om du blir våldtagen av en taliban – har du skyddsbehov då?

https://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/om-du-blir-vaaldtagen-av-en-taliban-har-du-skyddsbehov-daa-1891691

170321. Sverige tvångsdeporterar minderåriga ensamkommande

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/sverige-tvaangsdeporterar-minderaariga-ensamkommande-barn-1864268

Rörelsen #vistårinteut har fått information om att ensamkommande unga som blivit uppskrivna i ålder sitter i förvar i väntan på att tvångsdeporteras till Afghanistan. Att åldersuppskrivna ensamkommande på det här sättet sätts i förvar är orimligt i skenet av att Migrationsverket brustit i sina egna åldersbedömningar. Enligt Kaliber visar Migrationsverkets egen kvalitetsrapport att ”utredningarna i 60 procent av de fall som granskats inte varit tillräckliga trots att de legat till grund för beslut. Migrationsverket kritiserar alltså sina egna utredningar”.

Det kan alltså vara så att någon eller några av alla minderåriga som nu sitter i förvar i väntan på tvångsdeportation till Afghanistan har blivit utsatt för en sådan bristfällig utredning. Det är mycket allvarligt och visar att Sverige på flera sätt bryter mot FNs barnkonvention. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Det har inte skett. Enligt artikel 6 har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling och de ska enligt artikel 38 skyddas mot krig. Hur tänker Sverige när vi utvisar barn till ett land som enligt Migrationsöverdomstolens dom UM 911-16 170317 beskrivs såhär: ”Det våld och de andra övergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land är av sådan karaktär att detta måste anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ skyddsstatusförklaring ska beviljas”?

170311 Allvarlig brist i Migrationsverket sätt att registrera ensamkommande barns ankomstdatum.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/allvarlig-brist-i-migrationsverkets-saett-att-registrera-ensamkommande-barns-ankomstdatum-1852687

170309 Amnesti för ensamkommande har stöd hos biskopar, fackförbund och politiker.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/amnesti-foer-ensamkommande-har-stoed-hos-biskopar-fackfoerbund-och-politiker-1850363

Krav på amnesti från rörelsen #vistårinteut 170224

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/krav-paa-amnesti-fraan-roerelsen-nummer-vistaarinteut-1826539

Replik till Maria Ferm 170221

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/replik-till-maria-ferms-debattartikel-i-svd-170221-1823289

Moratorium när det gäller åldersbedömningar räcker inte 170218

Rörelsen #vistårinteut har idag nåtts av beskedet att Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik tagit beslut på att Migrationsverket väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning. Det innebär ett fördröjande, ett moratorium, fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

Vi vill börja med att tacka Mikael Ribbenvik för att han har agerat på de fakta som framkommit den senaste tiden; att situationen för ensamkommande barn och unga är ohållbar. Men självklart inser både Mikael Ribbenvik och vi i rörelsen att det som presenterats idag inte på långa vägar räcker.

Migrationsverket skriver att man återkommer med fler detaljer. Bra.

För det första vore det på sin plats med en total genomlysning av hur Migrationsverket tillämpar asyllagstiftningen. Under den tiden bör Mikael Ribbenvik ta beslut på ett fullständigt moratorium av hela asylprocessen för barn och unga.

För det andra bör Migrationsverket omedelbart ompröva alternativt upphäva beslut på de åldersuppskrivningar man hittills gjort. I och med dagens beslut erkänner man att dessa inte är tillförlitliga. Rörelsen #vistårinteut menar att rättsosäker åldersuppskrivning av ensamkommande barn och unga bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

För det tredje bör Migrationsverket omgående säkerställa att barnkonventionen följs under utredningssamtalen. Vi har bara under den senaste veckan hört fruktansvärda berättelser om ensamkommande barns och ungas psykiska ohälsa. Bland annat har barnombudsmannen uttryckt att ”barns tillstånd riskerar att förvärras av en utdragen asylprocess, brister i mottagandet och oro inför en oviss framtid” (https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-fokus-just-nu/). Ohälsan kopplat till de stora brister som framkommit när det gäller Migrationsverkets utredningar tyder på att kunskap om trauma och hur trauma yttrar sig hos barn helt saknas hos handläggarna. De ska, precis som övriga professionella, ha god kunskap om hur man i handläggandet möter barn och unga på ett medmänskligt och inkluderande sätt eftersom även handläggare ingår i mottagningskedjan.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/moratorium-naer-det-gaeller-aaldersbedoemning-raecker-inte-1815029

Pressmeddelande #vistårinteut 170215

Barnombudsmannen granskar just nu den allvarliga situationen i Sverige för ensamkommande barn och unga. BO har under lång tid samlat och fått information om självskador, självmordsförsök och fullbordade självmord. 6 februari inkom även en anmälan från rörelsen #vistårinteut om det allvarliga läget för gruppen.

BO anför att det är mottagandet av ensamkommande barn och unga som har brustit och som brister. Bland annat menar BO att skolans elevhälsa borde utrett barnen mer utförligt hösten 2015 och att det är svårt för barnen att få tillgång till psykiatrisk vård. BO resonerar vidare om en möjlig lösning på problemet; skola och elevhälsa bör ta ett större ansvar för att utreda barnens hälsotillstånd och man behöver samarbeta på ett bättre sätt mellan professioner som arbetar med gruppen ensamkommande. BO föreslår även att stöd och info till personal och unga ska finnas översatta på olika språk.

Rörelsen #vistårinteut håller med om att det fanns brister i mottagandet av asylsökande barn och unga hösten 2015. Vi håller också med om att elevhälsan och skolan ska ta ansvar för sin del av uppdraget kring barn och unga liksom övriga professioner som arbetar nära gruppen. Det är även en bra idé att ha översatt material om till exempel Barnkonventionen, Bris med flera organisationer.

Rörelsen #vistårinteut, vars medlemmar innefattar de professionella BO syftar på, vill dock problematisera och fördjupa samtalet kring den allvarliga situationen för de ensamkommande.

Rörelsen #vistårinteut har tagit del av Socialstyrelsens pressmeddelande kring den rundringning som gjordes 13-14 februari till 55 kommuner och stadsdelar där man fick svar av 51 kommuner. Enligt Socialstyrelsen uppger en stor mängd av informanterna att det är asylprocessen som är orsaken till att ensamkommandes psykiska ohälsa kraftigt har förvärrats.

Rörelsen #vistårinteut drar slutsatsen att det vi ser av allvarlig psykisk ohälsa i gruppen ensamkommande är konsekvensen av den enligt BO själv, barnfientliga asyllagstiftningen och tillämpningen av samma lag som trädde i kraft 20 juli 2016. Förslagen kunde enligt BO inte beskrivas “på annat sätt än att de är barnfientliga och står i bjärt kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkonventionen”.

Det främsta skälet till att den psykiska ohälsan ökar lavinartat hos ensamkommande barn och unga mår är att de system som byggts upp kring ensamkommande barn och unga, den samverkan som skapats, de utredningar som gjorts och det stöd som getts, fullständigt slagits i spillror av denna nya lag och tillämpning av lagen. Det ger ett glapp i hela systemet. För barnen blir konsekvensen kaos, splittring, hopplöshet och ett fullständigt förödande utanförskap. Vi har numera många barn som helt står utanför våra trygghetssystem och som saknar bostad, skolgång och kontakt med trygga vuxna.

http://publish.mynewsdesk.com/se/edit/pressreleases/1809051

Pressmeddelanden #vistårinteut 170212

Pressmeddelande från #vistårinteut självmord och självmordsförsök ensamkommande

Rörelsen #vistårinteut samlar just nu data kring självmord, självmordsförsök samt omfattande och vårdkrävande självskador när det gäller ensamkommande barn och unga under 2016 och hittills under 2017. Vi vill poängtera att vi ser allvarligt på alla självmord och självmordsförsök, inte bara i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga. Men vi menar att den psykiska ohälsan hos just denna grupp, extra utsatt på grund av trauman, oviss framtid, förluster och sviter efter själva migrationen, inte tas på allvar av myndigheter och politiker.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/pressmeddelande-fraan-nummer-vistaarinteut-170212-angaaende-sjaelvmord-och-sjaelvmordsfoersoek-ensamkommande-1800321

 Pressmeddelande från #vistårinteut KONFERENS

Lördagen den 18 och söndagen den 19 februari arrangerar rörelsen #vistårinteut en konferens på ABF-huset i Stockholm. Det är den första konferens i sitt slag som anordnat för att belysa situationen för ensamkommande efter att Sveriges riksdag röstade igenom de nya lagförslagen sommaren 2016.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/pressmeddelande-fraan-nummer-vistaarinteut-170212-konferens-1800317

Pressmeddelande #vistårinteut Röda Tråden – Marschen 170311

Rörelsen #vistårinteut arrangerar en nationell marsch med budkavle till politiker och myndigheter lördagen den 11 mars.

Vi kommer att vandra, rödklädda, från olika håll för att slutligen samlas på Sergels torg (eller annan plats) i Stockholm. Den röda färgen är en symbol för kärlek och liv. Vi visar att vi är tusentals människor i Sverige som tycker att det är dags att ensamkommande barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/pressmeddelande-nummer-vistaarinteut-roeda-traaden-marschen-170311-1800326

Pressmeddelande från #vistårinteut 170206

Rörelsen #vistårinteut har idag gjort en anmälan om allvarlig misstanke om organiserade självmord bland ensamkommande flyktingbarn och unga. Den är bland annat ställd till Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, Migrationsverkets tf generaldirektör Mikael Ribbenvik och jurist Fredrik Beijer samt Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och chefen för generaldirektörens stab Annika Nordlander Finn.

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/pressmeddelande-fraan-nummer-vistaarinteut-170206-1788402

Pressmeddelande från #vistårinteut 170206

Måndag 7 februari träffar rörelsen #vistårinteut journalister från ZDF, Tysklands näst största public servicebolag. Vi kommer att medverka i ”Heute in Europa” som sänder nyhetsinslag från andra länder varje dag. ZDF vill visa hur de nya hårda asyllagarna drabbar ensamkommande barn och unga och oss professionella som arbetar med barnen – i realiteten. Svensk media – ta efter ZDF:s initiativ!

http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/pressmeddelande-nummer-vistaarinteut-170206-1785406

Pressmeddelande från #vistårinteut 170124

http://publish.mynewsdesk.com/se/edit/pressreleases/1764980

#vistårinteut finns på plats i Göteborg vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari för att uppmana kommunpolitiker att ta sitt ansvar och för ensamkommandes barns rättigheter i kommunen.

Varje månad kommer rörelsen #vistårinteut att finnas på plats vid kommunfullmäktiges sammanträden runt om i Sverige. Vi står nu upp för rörelsens krav och uppmanar våra lokala politiker att ta ansvar i kommunala frågor samt lyfta dem till riksdags- och regeringsnivå! För att belysa de problem vi ser till följd av dagens migrationspolitik kommer vi varje månad att presentera ett nytt tema, som levandegör och konkretiserar rörelsens krav. Månadens tema är Åldersuppskrivningar.

Rörelsen #vistårinteut har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner gör när det gäller ensamkommande barn och unga i asylprocess. Vår kartläggning visar att ett stort antal kommuner agerar direkt när Migrationsverket skrivit upp barn och unga i ålder. I dessa kommuner förlorar barnet i ett slag sitt boende. På många håll förlorar hen även sin gode man och i värsta fall flyttas så långt bort att skolgången tvingas avbrytas.

Vi har sett att många kommuner inte gör individuella utredningar för barn och unga i asylprocess. Därmed går kommunen miste om möjligheten att få fortsatt ersättning från Migrationsverket. Med fler utredningar och uppföljningar som utgår från det individuella behovet, inte Migrationsverkets formuleringar i åldersuppskrivningen, finns potential att fler barn kan behålla det skyddsnät som med stor möda vävts kring barnet.

Ett stort antal av åldersuppskrivna barn och unga i asylprocess hamnar därmed i en akut kris. För vissa av dem leder det till aktiva suicidförsök, i en del fall med dödlig utgång. Andra barn fastnar i destruktiva beteenden, självskador och psykisk ohälsa. Tyvärr är det inte enstaka fall längre. I stort sett dagligen delas berättelser i våra grupper om barn på vuxenboenden som fullständigt tappat taget om livet, uppskurna handleder, barn som hänger sig, barn som skadar sig själva svårt. Barn igår, vuxen idag; gruppen åldersuppskrivna förväntas över en natt kunna ha helt eget ansvar för sin situation, juridiskt, utbildningsmässigt, språkligt och personligt. Gode mannens uppdrag avslutas och barnet behöver vara kapabel att föra sin egen talan i fråga om överklagan och verkställighetshinder.

#vistårinteut vänder oss mot denna inhumana behandling av barn och att kommunerna inte sätter barnens behov om vård, skola och omsorg i första rummet. Vi menar att agerandet kränker barnkonventionens avsikter.

I frågan om åldersuppskrivningar har Migrationsverket och Sverige lämnat principen om individens fördel för att istället låta barnet bära bevisbördan och göra sin ålder trolig, vilket är felaktigt enligt EU:s direktiv: ”När en asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som han eller hon har uppgett [vår kursivering], ska en bedömning av personens ålder göras. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som han eller hon har lämnat. Om det efter en medicinsk åldersbedömning fortfarande finns tvivel om den enskildes ålder ska beslutsfattaren utgå från att han eller hon är underårig (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd)” (http://www.rmv.se/fleadmin/RMVFiles/pdf/RMV-aterrapportering2016-11-15.pdf, s 5-6).

Vi vill gärna poängtera att åldersuppskrivningar görs systematiskt – alla ensamkommande asylsökande unga ska bevisa sin ålder även om det är uppenbart för alla som ser ungdomen att hen till exempel är högst 15 år.

Kommuner där barnen får bo kvar vid åldersuppskrivning, grönmarkerade

Kommuner där barnen får gå kvar i skolan, grönmarkerade

Kommuner där barnen får ha kvar sin gode man, grönmarkerade

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB-hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga. Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:
1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd. 4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt. Kontakt #vistårinteut:

https://www.facebook.com/vistarinteut/www.vistarinteut.org

Pressmeddelande från #vistårinteut 170115

Rörelsen #vistårinteut har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner gör när det gäller ensamkommande barn och unga i asylprocess. Var kartläggning visar att ett stort antal kommuner agerar direkt när Migrationsverket skrivit upp barn och unga i ålder. I dessa kommuner förlorar barnet i ett slag sitt boende. Pa många hall förlorar hen även sin gode man och i värsta fall fyttas hen sa langt bort att skolgangen tvingas avbrytas.

Vi har sett att många kommuner inte gör individuella utredningar för barn och unga i asylprocess. Därmed går kommunen miste om möjligheten att få fortsatt ersättning fran Migrationsverket. Med fler utredningar och uppföljningar som utgår fran det individuella behovet och inte Migrationsverkets formuleringar i åldersuppskrivningen finns potential att fler barn kan behålla det skyddsnät som med stor möda vävts kring barnet.

Ett stort antal av åldersuppskrivna barn och unga i asylprocess hamnar därmed i en akut kris. För vissa av dem leder det till aktiva suicidförsök, i en del fall med dödlig utgång. Andra barn fastnar i destruktiva beteenden, självskador och psykisk ohälsa. Tyvärr är det inte enstaka fall längre. I stort sett dagligen delas berättelser i våra grupper om barn pa vuxenboenden som fullständigt tappat taget om livet, uppskurna handleder, barn som hänger sig, barn som skadar sig själva svårt. Barn igår, vuxen idag; gruppen åldersuppskrivna förväntas över en natt kunna ha helt eget ansvar för sin situation, juridiskt, utbildningsmässigt, språkligt och personligt. Gode mannens uppdrag avslutas och barnet behöver vara kapabel att föra sin egen talan i fråga om överklagan och verkställighetshinder.

#vistårinteut vänder oss mot denna inhumana behandling av barn och att kommunerna inte sätter barnens behov om vård, skola och omsorg i första rummet. Vi menar att agerandet kränker barnkonventionens avsikter.

I frågan om åldersuppskrivningar har Migrationsverket och Sverige lämnat principen om individens fördel för att istället låta barnet bära bevisbördan och göra sin ålder trolig, vilket är felaktigt enligt EU:s direktiv: ”När en asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som han eller hon har uppgett [vår kursivering], ska en bedömning av personens ålder göras. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som han eller hon har lämnat. Om det efter en medicinsk åldersbedömning fortfarande finns tvivel om den enskildes ålder ska beslutsfattaren utgå från att han eller hon är underårig (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd)” (http://www.rmv.se/fleadmin/RMVFiles/pdf/RMV-aterrapportering2016-11-15.pdf, s 5-6).

Vi vill gärna poängtera att åldersuppskrivningar görs systematiskt – alla ensamkommande asylsökande unga ska bevisa sin ålder även om det är uppenbart för alla som ser ungdomen att hen till exempel är högst 15 år.

Kommuner där barnen får bo kvar vid åldersuppskrivning, grönmarkerade

Kommuner där barnen får gå kvar i skolan, grönmarkerade

Kommuner där barnen får ha kvar sin gode man, grönmarkerade

#vistårinteut menar att det är en ytterst allvarlig situation för våra asylsökande ensamkommande unga, sa allvarlig att vi har skrivit ett brev till JO Stefan Holgersson angående läget. JO Stefan Holgersson har påbörjat en tillsyn inom områden vård, skola och omsorg när det gäller ensamkommande fyktingbarn. JO skriver själv i sin skrivelse Dnr 5565-2016 att ”ensamkommande barn är en utsatt grupp. De är i betydligt högre utsträckning än många andra barn beroende av att samhället löser frågor om omsorg, boende och skola pa ett bra sätt”. Vi har förhoppningar om att den tillsynen JO gör leder till att kända missförhållanden vi dagligen ser och möter i vårt arbete med ensamkommande fyktingbarn kan rättas till.

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Rörelsen #vistårinteut bestar av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, pa HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:
1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs pa ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehallstillstånd.

4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konfikt.

Pressmeddelande från #vistårinteut 170112

170109 skickade rörelsen #vistårinteut cirka 100 remissvar från lika många kommuner på lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Dnr Ju2016/08546/L7.

Vi är kritiska till förslaget på flera sätt: Det är för komplext och riskerar att skapa förvirring och osäkerhet hos berörda. Det exkluderar den absoluta majoriteten av de ensamkommande unga som sökt skydd i Sverige. Det bör omfatta alla ungdomar på flykt som deltar i gymnasieskolan alternativt läser ett tionde år i grundskolan för att sedan fortsätta på gymnasiet, oavsett om de passerat 18 eller ej och oavsett vilken typ av beslut de fått från Migrationsverket eftersom det enligt barnkonventionen är självklart att alla barn har rätt till skolgång och trygghet.
Vidare anser vi att för att de behövande ska kunna få ta del av förslaget måste de godtyckliga och rättsosäkra åldersuppskrivningarna från Migrationsverket stoppas och att ett moratorium kring uppskrivningar införs. Vi anser att Migrationsverket ska fortsätta att betala för HVB-boende vid åldersuppskrivning eller då man av naturen fyller 18 år till dess att alla beslut i asylprocessen vunnit laga kraft. Vi anser att detta bör gälla även de ungdomar som fått uppehållstillstånd i någon form men fyllt 18 och flyttas. Idag gör kommuner olika och i de fall där ungdomar tvingas flytta till Migrationsverkets boenden är risken stor att också deras skolgång avbryts.
Vi tycker att även de ungdomar med psykisk ohälsa som kan ha svårt att delta i och prestera i skolverksamhet bör omfattas av förslaget under förutsättning att detta intygas av läkare eller psykolog.
Vi ser att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore mer gynnsamt om dessa elever fick permanenta tillstånd. Sverige står inför en enorm arbetskraftsbrist – att då utbilda ungdomar under tillfälliga tillstånd, vilket kan innebära att de sedan utvisas, förefaller i våra ögon kontraproduktivt. Tidsbegränsade uppehållstillstånd riskerar att bli kontraproduktiva och verkningslösa då dessa skapar stress och oro. Att utsätta unga, ofta traumatiserade människor för denna stress och oro är inte i enlighet med Barnkonventionen eller FN:s mänskliga rättigheter.
Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.
Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.
Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.
Vi kräver:
1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Pressmeddelande från #vistårinteut 161214

Det som hände igår var en skam för Sverige!

2016/12/13 klockan 01.10 lyfte ett plan från Arlanda till Kabul. Ombord på planet fanns ungefär 20 personer, varav 5 var under 20 år. Enligt Migrationsverket fick 8 personer nej på sin prövning under gårdagen. Två ärenden gick vidare till Migrationsdomstol.

Eldsjälar från #vistårinteut åkte under söndagen till förvaret i Märsta för att hålla en ljusvaka. Den pågick hela natten och fortsatte under måndagen. Mot alla odds skrevs tre verkställighetshinder under tiden.

Slutligen transporterades de utvisningshotade till Arlanda, Terminal 5. En av dem, journalisten Wares Khan, var säker på att han skulle deporteras men fick i sista stund stanna kvar i förvaret.

https://www.blankspotproject.se/imorgon-ar-jag-dod-journalisten-wares-kahn-utvisas- till-afghanistan-inatt/

https://www.blankspotproject.se/utvisningen-stoppad/

Personer från rörelsen #vistårinteut tog sig så småningom till Terminal 5. Tillsammans med cirka 40-50 personer med ursprung från Afghanistan försökte de stoppa planet från att lyfta och protesterade mot deportationerna.

Under måndagskvällen försökte rörelsen #vistårinteut på olika sätt att stoppa tvångsdeportationerna. Bland annat försökte vi på olika sätt få media att uppmärksamma vad som höll på att ske. Vi skickade ut uppdaterade pressmeddelanden. Vi försökte också nå flygledartornet på Arlanda. Vi gjorde svärmaktioner på Arlandas och Swedavias FB-sidor och vi försökte nå politiker, polismyndigheten och Migrationsverket för att försöka förmå beslutsfattare på olika nivåer att hjälpas åt att inhibera tvångsdeportationen.

Sverige vet vid det här laget att Afghanistan är långt ifrån säkert. En tredjedel av landet kontrolleras av taliban. Hazarer är en konstaterat utsatt grupp. Myndigheterna saknar förmåga att skydda medborgarna. Det är därför djupt smärtsamt att konstatera att Sverige trots detta tvångsdeporterade 20 personer till ett våldsamt och livsfarligt Afghanistan, 5 dagar efter att Migrationsverket publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan.

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1.Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.
4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Pressmeddelande från #vistårinteut 161213

***Uppdatering***

Planet med deporterade afghaner är inom några minuter på väg att lyfta från Sveriges mark. Det är en skam.

Några aktivister från #vistårinteut väntar vid Terminal 5 på Arlanda tillsammans med cirka 40-50 killar som själva är från Afghanistan. De har organiserat sig för att försöka stoppa planet från att lyfta och för att protestera mot deportationerna. De och vi vet att Afghanistan inte är säkert. Folk som utvisas kommer att hamna i taliban eller IS händer. Det gör ont, säger dom, att se att Sverige utvisar folk till ett land som förföljer människor och de är själva rädda för vad som ska hända med dom. De lämnade allt för att komma hit till Sverige. Deras liv var i fara och landet Afghanistan var inte säkert. Därför kom de hit.

För de som väntar på deportation väntar döden i Kabul.

Som vi alla vet har Migrationsverket konstaterat att det råder inre väpnad konflikt i hela Afghanistan. Tvångsdeportationen verkställs trots det allvarligt förvärrade säkerhetsläget i Afghanistan. Tvångsdeportationen sker endast 4 (!) dagar efter att Migrationsverket kom med sitt nya rättsliga ställningstagande.

Vad gör #vistårinteut?

#vistårinteut försöker i detta nu göra allt vi kan för att stoppa tvångsdeportationerna.

#vistårinteut har också tagit kontakt med Blank Spot Project och Martin Schibbye angående om de kan tänka sig att låta ett reportageteam följa med till Kabul och rapportera vad som händer på plats. Blank Spot Project håller i detta nu på att crowdfunda ihop pengar till sitt team och är på god väg att lyckas.

Vilka är de utvisningshotade?

Ett tiotal unga utvisningshotade, bland andra Örgryte-brottaren Mustafa Nauibi och journalisten Wares Khan väntar just nu i stor ångest och rädsla på att tvångsdeporteras.

Pressmeddelande från #vistårinteut 161212

I Migrationsverkets förvar i Märsta sitter just nu minst 10 unga afghaner, kanske fler, i väntan på tvångsdeportation till Afghanistan. Som vi alla vet har Migrationsverket konstaterat att det råder inre väpnad konflikt i hela Afghanistan.

Enligt #vistårinteut ska tvångsdeportation ske någon gång det närmaste dygnet. Tvångsdeportationen verkställs trots det allvarligt förvärrade säkerhetsläget i Afghanistan. Tvångsdeportationen sker endast 4 (!) dagar efter att Migrationsverket kom med sitt nya rättsliga ställningstagande.

I Kabul väntar döden.

Vad gör #vistårinteut?

#vistårinteut håller ljusvaka utanför Migrationsverkets förvar i Märsta, till stöd för de utvisningshotade.

Vilka är de utvisningshotade?

Ett tiotal unga utvisningshotade, bland andra Örgryte-brottaren Mustafa Nauibi och journalisten Wares Khan, väntar i Migrationsverkets förvar i Märsta. Vi vet att deportation ska ske från Märsta men troligen även från andra förvar i Sverige. Vi försöker hålla oss uppdaterade.

Pressmeddande från #vistårinteut 161211

Migrationsverket kom den 8 december 2016 med ett nytt rättsligt ställningstagande angående situationen i Afghanistan. Läget i landet har kraftigt förvärrats. Rättsskyddet brister på ett sådant sätt att myndighetsskydd helt saknas, vägarna är inte säkra och det råder inre väpnad konflikt i hela Afghanistan förutom provinserna Panjshir, Bamyan och Daikundi. Migrationsverket pekar även ut särskilt utsatta grupper, varav hazarer och personer som är aktiva i motståndet mot taliban är två.

Idag, söndag den 11 december, sitter 50 unga människor, varav många hazarer, i Migrationsverkets förvar på olika platser i Sverige. De väntar inte på julen. De väntar på att deporteras till Kabul.

#vistårinteut har information om att tvångsdeportation till Afghanistan ska ske i morgon måndag den 12 december 2016. Tvångsdeportationen verkställs trots Migrationsverkets nya information om det allvarligt förvärrade säkerhetsläget i Afghanistan. Tvångsdeportationen sker endast 4 (!) dagar efter att Migrationsverket kom med sitt nya rättsliga ställningstagande.

I Kabul väntar döden för dessa 50 personer.

Vad gör #vistårinteut?

Natten mellan 11/12 och 12/12 håller #vistårinteut en ljusvaka utanför Migrationsverkets förvar i Märsta, till stöd för de utvisningshotade.

Vilka är de utvisningshotade?

Ett tiotal unga utvisningshotade, bland andra Örgryte-brottaren Mustafa Nauibi och journalisten Wares Khan, väntar i Migrationsverkets förvar i Märsta. Vi vet att deportation ska ske från Märsta men troligen även från andra förvar i Sverige. Vi försöker hålla oss uppdaterade.

 

Släpp inte barnens händer – lys upp Sverige den 24 november! Pressmeddelande från rörelsen #vistårinteut

Barn och ungdomar i Sverige ska inte behöva leva under de avskyvärda förhållanden som allt fler har börjat rapportera om. Över 7000 yrkesverksamma och volontärer som möter ensamkommande barn och ungdomar i sina uppdrag höjer nu sina röster genom den växande rörelsen ‪#vistårinteut.

Rörelsen #vistårinteut står inte ut med att Sverige utvisar barn och ungdomar i döden. Vi håller därför en ljusfylld manifestation på över 40 orter i Sverige torsdag den 24 november. Då infaller årsdagen för när Sverige antog sina nya människofientliga asyllagar. Ett beslut som kommer att gå till historien som ett av de mest inhumana och ovärdiga i vårt lands moderna historia.

Vi protesterar mot att Sverige genom sitt kritiserade återtagandeavtal med Afghanistan – i kombination med de nya alsyllagarna – behandlar ensamkommande unga ovärdigt, människofientligt och i strid mot barnkonventionen. Alla barn och ungdomar i Sverige ska omfattas av barnkonventionen och har rätt till ett bra och värdigt liv. Det är rättsvidrigt och djupt inhumant att Sveriges regering och riksdag genom att endast ge tillfälliga uppehållstillstånd hindrar unga människor att återförenas med sina familjemedlemmar. Det är rättsvidrigt att godtyckligt skriva upp unga i ålder och att deportera unga flyktingar till icke säkra länder samtidigt som svenskar avråds från att resa dit.

Tillsammans med en rad andra organisationer vill rörelsen #vistårinteut visa vårt outtröttliga motstånd mot det inhumana politik som förmörkar Sverige. Vi vill kasta ljus över den svenska asylpolitikens förödande konsekvenser för oskyldiga människor, och manifestera ett hopp om att Sveriges politiker och civilsamhälle börjar lyssna! Vi säger: Släpp inte barnens händer! Lys upp

Sverige den 24 november!

——————————————————————————————

Den växande rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster,

konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Rörelsen #vistårinteut har ensamkommande barn och unga i fokus. Vi ser dessa barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter ska beaktas. Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #viatårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:

1.Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.
4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

Pressmeddelande från #vistårinteut 2016-10-21

Lördag den 22/10 demonstrerar vi på 20 olika orter runt om i Sverige för flyktingar från Afghanistan, mot tvångsavvisningar och åldersuppskrivningar av ensamkommande asylsökande.

Tillsammans med en rad andra organisationer vill the movement #vistårinteut visa politiker och civilsamhälle hur de nya asyllagarna och återvändandeavtalet med Afghanistan påverkar de ensamkommande ungdomar som bor i Sverige. Det som just nu sker i Sverige är inte värdigt en demokrati och en välfärdsstat. Det bryter mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi säger: backa, gör om, gör rätt.

The movement #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

The movement #vistårinteut kräver
1. att Sverige återgår till att följa barnkonventionen
2. att Sverige slutar tvinga barn i asylprocess att bevisa sin ålder för att få skydd 3. att Sverige stoppar inhumana tvångsavvisningar
4. att Sverige bara skriver återvändandeavtal med säkra mottagarländer
5. att Sverige inför humana asyllagar

Lördag den 22/10 demonstrerar vi på följande orter:

Göteborg 13.00 Gustav Adolfs Torg
 Stockholm 15.00 Sergels Torg
 Malmö 16.30 Möllevångstorget
 Umeå 12.00 Väven

Kiruna 10.00 Kupoltorget
Tranås 12.30 Stadshuset
Strömstad 14.00 Stadsparken
Jönköping 15.00 Hovrättstorget
Borlänge 14.00 Gångtunneln mellan Kupolen och IKEA

Karlstad 15.00 Stora torget 
Höör 18.00 Torget
Sunne 15.00 Teatertorget
 Motala 12.00 Stora Torget

Demonstrationer anordnas också i Lycksele, Knivsta, Nässjö, Finspång (20/10 17.00 Bergslagstorget), Västerårs (29/10), Smedjebacken (22/11), Kumla (24/11).