Raoul Wallenberg pristagare riskerar utvisning

Samtidigt som de får veta att de är pristagare skickas ett klagomål mot Sverige till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avseende Abdolah Hoseinis utvisningsbeslut. Även Samaiullah Amiri har ett utvisningsbeslut, vilket nyligen är överklagat till domstolen.

Två av de ungdomar som Raoul Wallenberg Academy i år har tilldelat utmärkelsen Ungt Kurage är Abdolah ”Abbe” Hoseini och Samaiullah ”Sami” Amiri. 

Priset delas varje år ut till några unga personer i åldern 13 – 20 år som har gjort skillnad i sin vardag.
Med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har de agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle. Utmärkelsen Ungt Kurage vill uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe och Sami verkligen har gjort.

De är bägge två välkända profiler för många här i Sverige då de har rest runt och föreläst på skolor och Pridefestivaler om hur det är att vara ung och homosexuell i Afghanistan. Vi har sett dem som öppningstalare på Pride West och i TV4 Nyhetsmorgon, de har träffat partiledare och riksdagsledamöter, berättat i radio och varit med i tidningar.

Abbe och Sami riskerade mycket då de valde att öppet prata om vilka tabun som finns kring homosexualitet i Afghanistan och bland afghaner. Att vara gay är förenat med livsfara och du riskerar inte bara att straffas av myndigheterna och i arbetslivet utan även av grannar, vänner och din egen familj.
Abbe kom ut och berättade om sin sexuella läggning redan under sitt första år i Sverige och Sami har stöttat honom som kompis då han såg hur utfryst och baktalad Abbe blev. De kom bägge två till Sverige hösten 2015 som minderåriga på flykt utan sin familj.

Vi vet att Raoul Wallenberg genom sitt agerande räddade tusentals judars liv i det av nazisterna ockuperade Ungern då han utfärdade skyddspass under Andra Världskriget. Idag finns minnesmärken över hans person och gärning runt om i världen. Konstnärerna Kraitz starkt symboliska diplomatportfölj finns på bänken utanför UD i Stockholm och de gjorde också gjorde Raoul Wallenberg-monumentet Hope utanför FN-kontoret i New York.

Migrationsverket ser inga hinder för att utvisa Abbe till Afghanistan.
De resonerar fram och tillbaka om huruvida han är trovärdig i sin sexuella läggning och kommer fram till att även om han nu är HBTQ-person så är det ändå ingen i Afghanistan som vet om det och därför riskerar han inte heller att bli utsatt för livshotande fara om han utvisas.

– Hur är det möjligt att Migrationsverket fortsätter att utvisa HBTQ-personer till livsfara? säger Kinna Skoglund, en av grundarna till nätverket #vistårinteut.
– På samma sätt som de tänker att den som har konverterat till kristendom eller har blivit ateist kan leva i hemlighet skapar myndigheten orimliga resonemang hur du som gay kan leva i ett samhälle där du faktiskt blir dödad om det skulle komma ut, berättar Kinna som är starkt kritisk till att Sveriges utvisningar av mycket utsatta och sårbara personer fortsätter.

Trots allt.
Hoppet lever och i detta nu skrivs som sagt ett klagomål mot Sverige till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avseende Abbes utvisningsbeslut. Även Samaiullah Amiri har ett utvisningsbeslut, vilket nyligen är överklagat till domstolen.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 77 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Presskontakt/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund  +46708494732

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 77 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.