Rättsmedicinalverkets metod kränker barns rättigheter

Rättsmedicinalverkets metoder kränker barns rättigheter och har helt fel fokus. Inget barn som är på flykt ska någonsin bedömas som vuxet.

Elias Palm, rättsläkare och metodansvarig för medicinska åldersbedömningar på Rättsmedicinalverket (RMV), blev i söndags intervjuad i Agenda om verkets hårt kritiserade åldersbedömningar. RMV:s val av metod innebär enligt Elias Palm att RMV ”inte bara ska utgå från att inget barn ska bedömas som vuxen”. Sveriges fokus skiljer sig från många andra länder, fortsätter han; där ska inget barn någonsin bedömas som vuxet. 

Själva bedömningen av ålder görs av Migrationsverkets handläggare – RMV:s rättsläkare sätter bara sin signatur på ett papper. Så varför väljer RMV en metod som är så rättsosäker att barn riskerar att få ett felaktigt medicinskt åldersutlåtande? 

Av någon anledning väljer RMV medvetet en metod som riskerar att barn bedöms vara vuxna. 

Av någon anledning reagerar inga politiker på att Sverige tycks ha ändrat fokus när det gäller barns rättigheter.  

Av någon anledning blir det inte heller några reaktioner i media på det här sensationella uttalandet.

Elias Palms citat från Agenda i sin helhet

”Det vi har fått i uppdrag det är att just det som Morgan Johansson säger här också i inslaget att resurser avsedda för barn ska gå till barn och det [ … ] vuxna och barn inte bor tillsammans på särskilda boenden för barn. Och det gör att vad vi måste göra är att vi kan inte bara utgå från att inget barn ska bedömas som vuxen utan vi måste också förhålla oss till att vi ska bedöma vuxna som vuxna. Och de metoder som man har i många andra länder de har istället den här andra fokus (vår kursivering) och att inget barn ska nånsin få bedömas som vuxet. Och det gör å andra sidan att de bedömer väldigt många, upp till 25-åringar, som barn. Och det är inte förenligt med det uppdraget vi har fått.”

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 9500 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av mer än 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by 9500 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.