Riksdagen röstade ja till ny möjlighet för unga ensamkommande

Idag har riksdagen röstat ja till regeringens lagförslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för unga ensamkommande. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut tackar politikerna som röstade ja. Vi är klara med etapp 1. Men vi vill mer och tar nu nästa steg. 

Stort tack till mermänskligheten

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut vill rikta ett stort tack till de partier och enskilda riksdagsledamöter som visar mermänsklighet för dessa unga. Ett särskilt tack till Grön Ungdom för ert fantastiska arbete under Miljöpartiets kongress våren 2017. Utan er, inget lagförslag!

Klara med etapp 1 – nu tar vi nästa steg

Vi är nu klara med etapp 1 – att få politikerna att särskilt se till gruppen unga ensamkommande som farit så oerhört illa i asylprocessen. Men vi vill mer och därför har vi har mycket kvar att göra:

1. Vi behöver kämpa för dem som inte omfattas av lagen, till exempel minderåriga och de som missar tidsgränserna med några få veckor eller till och med dagar. De här grupperna har blivit lika utsatta som alla andra och vi vill påminna om att det är svenska myndigheter och politiker som är ansvariga för det. 

2. Migrationsverket har inför sommaren dragit in dagersättning för många som troligen omfattas av lagen. Vi förutsätter att myndigheter ger dagersättningen tillbaka till dessa unga fram tills att deras uppehållstillstånd är beslutat. Vi förutsätter också att inga tvångsdeporteringar av unga som omfattas av lagen sker fram tills att lagen träder i kraft den första juli. 

3. Kommunpolitiker, tjänstemän, skola och civilsamhälle behöver tillsammans börja förbereda för att de unga som omfattas av lagen ska få bästa möjliga situation. 

4. Från den dag vi grundades har vi kämpat för att retoriken kring ensamkommande i synnerhet men även kring utsatta grupper i allmänhet behöver förändras. Det ska vi fortsätta göra. 

5. Det är snart val och vi har ju gått in i valmode – vi har inte tid med hopplöshet och rädsla. Vi vill ha modiga och framtidsinriktade politiker som tror på människors kraft. 

Gå med i kärlekståget på lördag!

Ung i Sverige arrangerar ett kärlekståg lördag den 9 juni i flera städer i Sverige. Vi uppmanar dig som läser detta att gå med. Det kommer vi att göra. 

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.