Barnkonventionen ska bli lag 2020. Sverige behöver ta ansvar för de barn och unga som flytt hit utan sina föräldrar. #vistårinteut säger: Sverige är kan göra mer, större och bättre än såhär. Vi är intresserade av politiker med möjlighetstänk, framtidstro och visioner.

Ge barn och unga liv och frihet. Ge dem amnesti!

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 10 000 professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i Sveriges ensamkommande barn och ungdomar. Vår Facebooksida gillas och följs just nu av drygt 75 000 personer.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vad vill vi?

Vi kämpar för att politiker hittar en lösning över partigränserna så att ensamkommande barn och unga som varit länge i Sverige kan få stanna här.

Idrottsuppropet

Rapport rättsosäkerhet i asylprocess ensamkommande barn och unga

Rättsosäkerheten i asylprocessen – ett exempel

Medicinska åldersbedömningar – ett samarbete mellan Refugees Welcome 7h och #vistårinteut

Helena Isaksson Baecks film om amnesti

Suicid och suicidförsök ensamkommande unga

Nomineringar och priser

#vistårinteut nominering till ”Årets avslöjare” på Faktumgalan

Svensk socialpolitisk förenings hederspris

Katarina Taikon-priset 2017

http://www.dn.se/nyheter/sverige/de-tilldelas-katarina-taikon-priset-2017/

Namninsamling Amnesti

Namnöverlämning av vår namninsamling för amnesti till Maria Ferm 12 september 2017.

Film om den matta av 30 000 namn som lades ut från Mynttorget till Storkyrkan i samband med namnöverlämning om amnesti 12 september 2017.

Här ligger namn och loggor på alla de politiska partier, församlingar, organisationer och föreningar på riks- och lokal nivå som ställt sig bakom våra krav på att stoppa omflyttningar av ensamkommande, stoppa utvisningar av ensamkommande och amnesti för ensamkommande som varit mer än ett år i Sverige.

Amnesti betyder i sin renaste form nåd. Vi ber nu regering och riksdag att visa nåd mot våra ensamkommande barn och unga. Vi anser att de har lidit nog och kämpat klart. Nu behöver de ett liv i trygghet så att de kan bidra till bygget av vårt fantastiska land precis som alla andra barn och unga i Sverige.

Det finns många fördelar med att ge amnesti.

1. Sverige som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter: Sverige kan hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Sverige visar i och med amnestin att man tar ansvar för de som kom innan asyllagarna ändrades och att det går att lösa problem som uppstått. Amnesti är ett sätt att förenkla processen för politikerna kring frågan om ensamkommande barn och unga.

2. Sverige som rättsstat: Ensamkommande barn och unga har generellt starka skyddsskäl. De kommer ofta från utpräglade klansamhällen och har i många fall en hotbild över sig eller saknar nätverk vilket gör att de riskerar att dras in i skadliga och farliga sammanhang. Att ge dessa barn och unga amnesti är ett sätt att visa att Sverige gör om och gör rätt rent juridiskt.

3. Sveriges ekonomi: Eftersom ensamkommande barn och unga inte kan återvända till länder där de riskerar att dö kan vi anta att de flesta ensamkommande som nu får avslag kommer att gå under jorden. Det handlar om tiotusentals barn och unga och det kommer att kosta pengar. Amnesti är ett sätt att få kontroll över situationen och säkerställa att färre unga riskerar att hamna i utanförskap och istället får chans att bidra till vårt samhälle – som de både vill och kan.

Amnesti till alla ensamkommande unga innebär med andra ord en winwinsituation för alla.

Våra krav är följande:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Stöd oss

följ oss på Facebook
följ oss på Twitter
swisha ett bidrag till 0732671706

Alla insamlade medel går till omkostnader och marknadsföring av kampanjer från #vistårinteut.