Selma Johannes tvångsutvisades idag

Sextonåriga Selma Yohannes har varit på flykt sen hon var nio år och behöver skydd. Hon har etablerat sig väl i Sverige och har ett stort nätverk. Trots detta har polisen idag verkställt tvångsutvisningen av Selma till Catania i Italien. 

Gränspolisen verkställde idag tvångsutvisningen av Selma Johannes. Vid lunchtid bekräftade Tommy Lind, presstalesperson polisen i Bergslagen för P4 Värmland att Selma befann sig i förvar. Hennes mobiltelefon var beslagtagen utifrån att det förelåg en säkerhetsrisk för henne själv och för polisens personal. På frågan om Selma skulle få träffa sin advokat svarade Tommy Lind att ”av Utlänningslagen så framgår det när man har rätt att få ett offentligt biträde förordnat och det finns inte i det här ärendet”. 

Vi vill informera om att offentligt biträde alltid ska förordnas för barn som hålls i förvar om barnet saknar vårdnadshavare i landet (kapitel 18, §1, stycke 2 i Utlänningslagen). 

Dublinförordningen reglerar vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en asylansökan enligt fastställda kriterier. Men enligt förordningen kan en medlemsstat göra undantag från dessa kriterier och själv göra prövning, något Sverige alltså kunde gjort i Selmas fall. Det står angivet i förordningen att barnets bästa ska vara ”en fråga av största vikt” för medlemsstaterna vid alla förfaranden och man ska också ta hänsyn till den underåriges egna synpunkter, beroende på hans eller hennes ålder och mognad. Men det är tydligt i Selmas fall att hennes synpunkter har ignorerats av Migrationsverket.  

Advokat Emelie HIllert har tagit sig an Selmas fall. 

Texten uppdateras. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.