”Enligt Samuelsson kan familjer i Afghanistan, vilket är det land de flesta ensamkommande kommer från, ha sålt mark eller boskap – i princip allt de äger – för att kunna skicka en son till Europa och Sverige.

– De här ungdomarna har en stor press på sig att snabbt börja betala av sina skulder. För en del blir prostitution utvägen, säger Johnny Samuelsson.

Med andra ord är det inte bara papperslösa flyktingungdomar som säljer sex, enligt Samuelsson. Även ungdomar som bor på familjehem eller på boenden gör det. Just för att kunna skicka pengar.

– Det är också viktigt att ha den här förståelsen nu när allt fler av de ensamkommande får avslag på sina asylansökningar. För väldigt många av ungdomarna är det helt otänkbart att återvända tomhänta, det går bara inte, säger Johnny Samuelsson.”

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/skulder-en-orsak-till-prostitution-bland-ensamkommande