Rörelsen #vistårinteut läser med intresse Expressens artikel om att ”en fråga har förföljt” statsministern under hans turné genom Sverige – frågan om ensamkommande barns och ungas situation i Sverige. Vi har några funderingar kring statsministerns sätt att närma sig denna vår tids viktigaste fråga.  

För det första vill vi framhålla Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin som i Ekots partiledarutfrågning i morse sa följande:det här är ju barn [ensamkommande barn, vår anm] som i normala fall hade haft uppehållstillstånd för länge sen, känt en trygghet i Sverige även med de regler som vi har nu, men som nu har stängts ute därför att de under tiden har hunnit fylla 18 eller har fått en åldersbedömning på att vara 18, och där står ju Miljöpartiet på samma sida som #vistårinteut, de bör få en chans, det finns ingenting som gör Sverige bättre av att vi skickar ut ungar som har rotat sig här.”

Tack Gustav Fridolin och Miljöpartiet för detta klargörande och människovänliga uttalande!

Vi pratar inte asylpolitik – vi pratar mänskliga rättigheter

För det andra bedriver rörelsen #vistårinteut inte asylpolitik. Precis som Fridolin säger pratar vi om den orimliga, rättsosäkra och inhumana situationen för ensamkommande barn och unga idag, 2017. Utifrån vår kunskap och beprövade erfarenhet påstår vi att systemet har kollapsat när det gäller denna grupp.

Vi är din garant

För det tredje vill vi påstå att civilsamhället är statsministerns enda garant till att inte allt bara går åt helvete för ensamkommande barn och unga. För erkänn – om inte civilsamhället tog ansvar för rådande situation skulle vi ha tusentals ensamkommande unga utan hopp drivandes omkring i Sverige, hemlösa, maktlösa, utan mat och utan någon trygg vuxen.

Det är inte ordning och reda när lärare får agera gode män, när volontärer får agera psykologer och när psykologer säger att relationen är det enda som håller barnen vid liv. Det är inte ordning och reda när många många i civilsamhället tar konsekvenserna för den uppkomna situationen, tillsammans med plågade, förtvivlade och intill döden hopplösa ensamkommande barn och unga. Vi är många som utan ersättning ger ensamkommande mat, husrum, trygghet och liv.

Det är 2017 nu

Statsministern faller hela tiden tillbaka på asylpolitiken och hösten 2015. Men alla vet ju att den situationen inte kan återuppstå. Det är omöjligt. Däremot måste det bli en lösning för Sveriges ensamkommande nu. Eller helst igår.

För det är 2017 nu.

Vänligen rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.