Stefan Löfven. Let's talk about it. Let them stay.

Under EU-politikernas working lunch EU-toppmötet i Göteborg den 16-17 november 2017 stod beslutsamma representanter från #vistårinteut på Pir 4 i kallblåst med ett budskap till Stefan Löfven: att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet löser frågan om ensamkommande. Budskapet var: Stefan Löfven. Let’s talk about it. Let them stay. 

Budskapets innebörd är följande: Vi som möter ensamkommande unga talar till dig Stefan Löfven, statsminister och människa. Vi har kämpat hårt och vi kommer att fortsätta tills det blir en lösning.  

För ensamkommandes rättigheter, deras framtid och vårt behov av deras arbetskraft.
För att vi som jobbar med barn och unga ska ha schyssta arbetsvillkor.  
För att se resurs istället för hinder.
För att vi nu ska kunna gå vidare – mot ett solidariskt samhälle, mod och framtidstro.
För ordning och reda.

Stefan Löfven. It’s time. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.