Sverige bryter mot Europakonventionen - ännu en kristen konvertit riskerar tvångsdeportation

Det här pressmeddelandet önskar vi att vi slapp skriva. Återigen tänker Sverige utvisa en konvertit till Afghanistan. Nasir heter han och han kom till Sverige för sex år sedan som ensamkommande. Han ska mot sin vilja utvisas tisdag den första augusti till Kabul, Afghanistan. 

Nasir konverterade till kristendomen samma år som han kom till Sverige. Han har levt öppet med sin kristna identitet och varit aktiv i kyrkan sedan dess. Han får dagligen hot på telefon och på facebook på grund av sin tro och har fått flera dödshot riktade mot sig. Han utvisas från Sverige trots att han har bostad, flickvän, extrabarn, vänner, ett jobb som bilmekaniker, ett stort socialt nätverk, sin kyrka och hela sitt sammanhang här. Idag förlovar han sig.

Migrationsverket anser inte Nasir vara genuint kristen, detta trots dopintyg, konfirmationsintyg, Nasirs egna berättelse, vänners berättelser, två intyg från hans biskop, bilder från hans Facebook och intyg som visar att han döpt andra personer. Migrationsverket misstror även hotbilden mot Nasir, trots inlämnat hotbrev från talibanledare i hans hemprovins Ghazni som hans mamma mottagit eller de bilder på hotmeddelande han får på Facebook.

Vi önskar att vi slapp påminna Migrationsverket om följande:
Afghanistan är ett land där det är direkt livsfarligt att leva som kristen och en människa som konverterat riskerar tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning. I och med att Sverige ändå tvångsdeporterar konvertiter dit menar vi att Sverige bryter mot Europakonventionens artikel 3 och artikel 9.

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

Migrationsverket fortsätter att hävda att en kristen kan leva i Afghanistan om hen inte öppet visar sin tro. Det är inte bara rättsvidrigt, det är ett hån mot universella och fundamentala friheter.

Nasir vill gärna prata med media. Vill du få kontakt med honom, var vänlig kontakta Mira på 0738914812 eller mira.bjorkegren@gmail.com

#vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.