Sverige har punkterat asylrätten för ensamkommande barn

Enligt yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut är före detta och nuvarande migrationsministrarna ytterst ansvariga för att Sverige har punkterat asylrätten för ensamkommande barn och unga. Men även Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och Rättsmedicinalverkets metodansvarige Elias Palm har brustit i ansvaret för att upprätthålla rättssäkerheten när det gäller ensamkommande barn och unga.

Barnenheter har lagts ner och handläggare saknar grundläggande utbildning

Hösten 2015 och våren 2016 anlände cirka 37500 ensamkommande barn till Sverige. Istället för att utreda dessa mer komplicerade ärenden så att barn snabbt skulle kunna börja sitt liv i Sverige, har Migrationsverket prioriterat snabba ärenden. Dessutom har Migrationsverket lagt ner de särskilda enheterna som utreder ensamkommande barns asylskäl: ”[B]arnenheterna avskaffades och ensamkommande barn skulle […] handläggas av alla enheter trots att många nya handläggare var nyanställda och saknade kompetensen”, skriver anställda i ett upprop om missförhållanden på Migrationsverket till regeringen.

Enligt citatet nedan från samma upprop har många anställda efter flera år på verket inte fått någon grundläggande utbildning. 

Citatet stärker bilden av en minst sagt rättsosäker asylprocess.  

Migrationsverket lämnar felaktiga uppgifter till JO

Migrationsverket har blivit anmält till JO vid ett flertal tillfällen på grund av långa handläggningstider för ensamkommande. Ett beslut taget 180122 avslutas på följande sätt av JO Cecilia Renfors: 

Godtycklighet, hafs- och hastverk

Migrationsverket skriver godtyckligt upp tusentals barn i ålder hösten 2016. Det får till följd att barn blir flyttade från boenden för barn till boenden för vuxna och att de blir av med det stöd ensamkommande barn har rätt till. Vi ser nu resultatet av detta – barn och unga avviker och blir hemlösa med risk för att hamna i livsfarliga situationer.  

Att skynda på medicinska åldersbedömningar och öka utvisningstakten genomsyrar regleringsbrev och uppdragsbeskrivningar från regeringen till Migrationsverket och Rättsmedicinalverket. Det har fått till följd att Rättsmedicinalverket börjat använda en metod för medicinska åldersbedömningar som är helt oprövad. Metodansvarige Elias Palm menar att om Rättsmedicinalverket hade haft uppdraget att säkerställa att inget barn blir bedömt som vuxet hade man valt en annan metod. 

Benefit of the doubt negligeras systematiskt 

  • Även om en medicinsk åldersbedömning endast ska göras när det finns tvivel om barns ålder görs beställningar av medicinska åldersbedömningar/utlåtanden på i princip samtliga barn – och oavsett resultat skrivs de upp i ålder av Migrationsverket och får avslag. 
  • Även om det medicinska utlåtandet pekar mot att barnet är ett barn och det finns mängder med andra utlåtanden om barnets ålder negligeras alla utlåtanden och barnet skrivs upp i ålder av Migrationsverket och får avslag. 
  • Även om barnet är på väg att fylla 18 inom en mycket kort tidsrymd, tvingas barnet genomgå en medicinsk åldersbedömning och skrivs upp i ålder några få dagar eller månader av Migrationsverket och får avslag. 
  • Även om det inte går att göra ett medicinsk åldersutlåtande på ett barn, på grund av metallrester i kroppen och avsaknad av tandanlag och även om dessa barn har en mängd utlåtanden som säger att uppgiven ålder stämmer, skrivs barnet upp i ålder av Migrationsverket och får avslag. 

Bristerna har funnits länge

Ett upprop från anställda på Migrationsverket skickades den 15 december till regeringen, migrationsminister Heléne Fritzon och statssekreterare Lars Westbratt. Efter att ha läst uppropet konstaterar #vistårinteut att de brister i Migrationsverkets mottagnings- och ärendesystem som påstås handla om det stora mottagandet hösten 2015 har funnits betydligt längre än så. 

Tysthetskultur

Som om inte detta vore nog verkar det finnas en tysthetskultur omkring hela processen. Ansvariga ministrar duckar trots massiv kritik när det gäller medicinska åldersbedömningar och rättsosäkerhet. Anställda vågar inte träda fram med namn. Detta måste ta slut. Vi uppmanar er att säga som det är – att misstag gjorts och att ensamkommande har fått bära bördan för dem. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 9800 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av mer än 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by 9500 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.