Sverige utvisar människor till krig - stoppa utvisningarna till Afghanistan!

På måndag 19 november sker enligt vad nätverket #vistårinteut erfar en massdeportation till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Med detta uttalande vill vi kraftfullt protestera mot denna och övriga tvångsutvisningar till Afghanistan.  

Afghanistan är farligare än någonsin. Ändå kommer en massdeportation att ske måndag den 19 november. Nätverket #vistårinteut anser att det är fullständigt oacceptabelt att Sverige utvisar människor till ett land i kaos, krig och sönderfall. 

– Bland de som ska utvisas finns minderåriga, hbtq-personer, konvertiter och personer med psykisk ohälsa och trauma. Kanske tror folk att Sverige inte utvisar dessa ytterst sårbara personer. Det är tyvärr helt fel för det gör Sverige hela tiden – även den här gången, säger Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson #vistårinteut. 

Nätverket #vistårinteut kräver att utvisningarna till Afghanistan omedelbart upphör utifrån det eskalerande kriget i landet. Våra 11 000 medlemmar uppmuntrar er som arbetar på myndigheter som distribuerar brott mot mänskliga rättigheter att använda ert civilkurage och säga nej.

Vi uppmanar alla som kan att ta sig till Märsta på måndag 19 november 10.00 och delta i protesterna mot utvisningen.

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.