Tack Migrationsverkets handläggare för att ni hör av er till oss!

Den 25 juni skickade rörelsen #vistårinteut en fråga till Migrationsverkets handläggare. Vi skrev att vi trodde att det var många handläggare som inte heller står ut med situationen för ensamkommande och att de kunde höra av sig till oss. Vi har nu fått en del svar och tänkte börja med information kring Migrationsverkets förvar i Kållered.  

”Knäpptyst” om granskning

Det är känt att förvaret i Kållered granskas av både Justitieombudsmannen och Migrationsverkets egen Tillsynsenhet. Men vad vi förstår har inte denna information gått ut internt inom Migrationsverket; det är enligt våra källor ”knäpptyst”. 

Efterforskningsförbudet överträds

Vi har också fått veta att det görs [subtila] efterforskningar inom verket för att få fram vem som läckt uppgifter till media om missförhållanden på förvaret. Vi vill i all välmening understryka att meddelarskyddet innebär ett strängt förbud att efterforska vem uppgiftslämnaren är.

Vår tolkning är att det frodas en tysthetskultur på myndigheten. Samtidigt är vi än mer övertygade om att många anställda är starkt missnöjda med de tillfälliga lagarna.

#vistårinteut blir väldigt oroliga över att ensamkommande unga som inte begått något brott men som ändå är förvarstagna, riskerar att tvingas utstå inhuman behandling utan att någon ställs till svars. Det är oacceptabelt om så sker. Därför kommer #vistårinteut eventuellt att göra någon typ av manifestation vid förvaret i Kållered för att visa solidaritet med oskyldiga förvarstagna och även de anställda. Denna information uppdateras. 

Vänligen rörelsen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.