#vistårinteut

Ett tredjedels liv i väntan på utvisning

Barn lever en tredjedel av sitt liv i Sverige i väntan på utvisning. Migrationsverkets ändrade praxis för ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige medför år i limbo för minderåriga
toppen