#vistårinteut

CIVILSAMHÄLLET STARTAR ARBETSKRAFTSFÖRMEDLING

Nytt alternativ för att ta tillvara ungdomars kompetenser. ​Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.
toppen