#vistårinteut

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar – ett rättsosäkert haveri

Rättsläkaren Fredrik Tamsen, Rättsmedicinalverket, konstaterar att Rättsmedicinalverkets metod för att göra bedömningar om ålder utifrån knäledens mognad har en svag vetenskaplig grund och en alltför stor felmarginal, hela 19%, vilket är över den gräns Socialstyrelsen satt.
toppen