#vistårinteut

CIVILSAMHÄLLET STARTAR ARBETSKRAFTSFÖRMEDLING

Nytt alternativ för att ta tillvara ungdomars kompetenser. ​Tillsammans har ett antal personer från civilsamhället och näringslivet i dagarna startat en alternativ arbetsförmedling med inriktning på att ta tillvara på resurser hos olika ungdomsgrupper.
#vistårinteut

Deportation 1/10 av ”vuxna män”

Tisdagen 1 oktober 2019 lyfte ett chartrat plan med 25 personer från Arlanda med destination Kabul. Av passagerarna ombord var de allra flesta ungdomar som kom hit till Sverige när
toppen