#vistårinteut

Ny tvångdeportation av åldersuppskriven ensamkommande – benefit of the doubt är åsidosatt

Jawad Moalemi är en ensamkommande ungdom som är satt i förvar sedan i augusti. Han kommer troligen att tvångsdeporteras till Afghanistan den 10 oktober. Han flyttas med stor sannolikhet från förvaret i Märsta till förvaret i Kållered någon gång i slutet av nästa vecka.
toppen