Tillsammans hjälps vi åt - sista ansökningsdag är söndag 30/9

Tillsammans hjälps vi åt! Sista ansökningsdag är den 30 september för ensamkommande ungdomar från alla länder att ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen.

Hjälp till att sprida informationen för att försöka hitta alla ungdomar som uppfyller kraven och omfattas av lagen men som ännu inte har sökt. Ungdomar bor på Migrationsverkets boenden runt om i landet och har inte någon kontakt eller stöd från vuxna och vet därför inte att de kan söka. Ungdomar bor hos kompisar och familjer som inte känner till lagen och som inte vet att det är sista dagen att söka söndag 30/9. Ungdomar som bor utomhus och som försöker klara varje dag som kanske inte har sökt trots att de omfattas av lagen.

HJÄLP TILL ATT HITTA DEM INNAN SÖNDAG – på måndag är det försent.

För mer info om lagen och kraven: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya- gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html

Kontakta ”Vi står inte ut” på facebook eller mail

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut