Tvångsdeportationer 11 december från Åstorp - mänskliga rättigheter upprätthålls inte på förvaret

11 december sker en ny tvångsdeportation av ensamkommande från förvaret i Åstorp. En deportation är en fruktansvärd upplevelse för individen och därför bör hen behandlas med värdighet och respekt för de mänskliga rättigheter alla människor omfattas av. Men i Åstorp verkar dessa rättigheter åsidosättas på ett grymt och inhumant sätt.

FN:s kommitté mot tortyr har riktat skarp kritik mot att Sverige håller människor förvarstagna under alldeles för lång tid. Men det är inte något som Migrationsverket verkar bry sig om. Unga människor sitter förvarstagna med hårda restriktioner – utan att de begått något brott. 

#vistårinteut har kännedom om att man i Åstorp har låtit en höggravid kvinna vänta utanför förvaret i minusgrader under lång tid för att få säga hejdå till sin make. När hon väl får komma in till honom får hon inte krama honom. Besökare har inte fått röra vid sina förvarstagna vänner. De har inte fått prata i enrum. Förvarspersonalen har blivit hotfulla när förvarstagna unga visat ångest och oro. De förvarstagna har inte fått relevant och förutsägbar information om när och hur deportationen ska ske. Det har också framkommit att några av de förvarstagna uttryckt att de gör vad som helst för att inte bli deporterade vilket kan ha föranlett den här typen av kollektiv bestraffning. 

Detta kan inte beskrivas som något annat än repression från myndigheternas sida. Varför tillåter man inte människor att ta farväl, trösta varandra, säga hejdå? Varför låter man höggravida kvinnor stå utanför och vänta i minusgrader? Varför ges inte information så att de förvarstagna kan förbereda sig? 

#vistårinteut tar kraftfullt avstånd från den här typen av inskränkningar av oskyldiga människors mänskliga rättigheter. Och myndigheternas repressiva beteende sker samma dag som FN manifesterar mänskliga rättigheter i hela världen. Det är en skam. 

Här kan du läsa om demonstrationer mot utvisningarna.

#vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande. Vår Facebooksida följs och gillas av nästan 70 000 personer. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have almost 70 000 persons agreeing with us by liking and following our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.