Valkampanj på turné - ​#röstamermänskligt

Valkampanjen #röstamermänskligt startade under Almedalsveckan i Visby. Nu fortsätter vi turnera i hela landet fram till valdagen. Första etappen blir kust till kust Göteborg-Öland med start tisdag 17 juli.

Initiativtagarna till den partipolitiska obundna valkampanjen #röstamermänskligt, Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg och Helena Mäki åker till ett antal orter under veckan för att tala med folk om mänskliga rättigheter, asylrätt, hbtq-frågor, funktionsvariationer, diskriminering och allas lika värde. Vi vill diskutera den avhumaniserande politik som bedrivs av många partier och vilka konsekvenser detta kan få för vår framtid och vår demokrati. 

Kampanjen organiserar ”valbyråer” runt om i Sverige de två-tre sista veckorna innan valdagen.

#vistårinteut, IM, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Equmenia, FARR och Emmaus Björkå vill tillsammans att valet 2018 ska handla om humanitet, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Många fler organisationer och aktörer är på gång in i kampanjen.

Tisdag 17/7 17-19 Kvällsmöte, Mörbylånga, Drömhotellet
Onsdag 18/7 10-11 Frukostmöte, Kalmar, IOGT-NTO Västerlånggatan 21
Onsdag 18/7 14-16 Torgmöte, Nybro
Torsdag 19/7 10-12 Picknick för Medmänsklighet, Skövde
Torsdag 19/7 17-19 Torgmöte, Eksjö, Lilla Torget

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.