Värdighetens gränser - ett samtal om demokrati, mänskliga rättigheter och ensamkommande ungdomar

Riksdagsledamoten Maria Andersson Willner (s) bjuder tillsammans med yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut in riksdagsledamöter till ett seminarium om värdighet, demokrati och mänskliga rättigheter kopplat till ensamkommande ungdomar. 

Inbjudan går till riksdagsledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Seminariet vill samla de som tagit ställning och har ett djupt engagemang för mänskliga rättigheter. Intentionen är att sprida kunskap och initiera ett samtal kring hur vi tillsammans kan ta ansvar för att försvara demokratin, värdigheten, humaniteten och de mänskliga rättigheterna. 

Deltagare

Gabriella Ahlström, moderator
Marco Halles, mångfaldskonsult – internationell föreläsare med bakgrund inom Röda Korset
Jens Hoffman, vd Dipart entreprenad AB
Linus Gardell, asylrättsjurist
Kinna Skoglund, #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg, #vistårinteut 

Tid 

Tid: onsdag 30/5 kl 9.30-11.30
Föranmälan krävs.
Mediekontakt och anmälan: Maria Andersson Willner, socialdemokratisk riksdagsledamot, Utrikesutskottet, Norra Västra Götaland Tel ‭+46 70-679 07 24‬

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av cirka 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.