Vi är dom som stod kvar

På Bokmässan 2019 kommer Thord Eriksson att prata om sin bok ”Dom som stod kvar” (https://www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-sakprosa/de-som-stod-kvar/).

Med en personlig ingång och med en helt egen röst ställer sig Thord frågan hur Sverige har tagit hand om de barn och ungdomar som flydde ensamma, utan sina föräldrar?

På ett avslöjande sätt får vi läsa intervjuer med handläggare på vår statliga myndighet Migrationsverket som vid mottagandet och inskrivning av ungdomarna hade fått direktiv att utföra sk okulära åldersbedömningar. Det innebär i klartext att en person som totalt saknar kunskap och erfarenhet att bedöma unga människors ålder på några minuter uppskattar om en ungdom är över eller under 18 år.
Texten osar av ånger vilket är begripligt eftersom vi vet att om du som asylsökande betraktas som myndig är helt avgörande för den fortsatta asylprocessen. Åldern bestämmer också om du har rätt att gå i skola och vilken typ av omsorg som du kommer att få.

Thord Eriksson träffar en Gustaf Fridolin som är fri från partiledaroket och öppenhjärtligt delar med sig av sina tankar kring den migrationspolitiska uppgörelsen:
”När Socialdemokraterna upplever att det finns ett folkligt stöd för att stå upp för medmänsklighet, som efter bilden på Alan Kurdi, då gör de det. Men så fort de inte längre känner av det stödet, då vet de inte vart de ska.”

Jan Bratt är rådmannen i Malmö som med löfte om att inget kommer att publiceras före hans pensionsdag delar med sig av sina tankar om den tillfälliga asyllagen ”Där gick en skamgräns för vårt rättsväsende.”

Dom som stod kvar” är även berättelsen om hur till synes ganska vanliga människor under flera års tid har gjort väldigt ovanliga saker för att lindra konsekvenserna av samhällets brister. Boken är på så vis en positiv berättelse om vår samtid där personligt engagemang på ett individuellt plan kan samla människor och få oss att göra saker som vi inte trodde om oss själva.
Vi är stolta och vi står kvar.


Thord Eriksson
Thord Eriksson

Här kan du lyssna på Thord Eriksson under Bokmässan:

Torsdag
26 september
12:00 – 12:20
Dom som stod kvar
Medverkande: Jakob Wirén, Thord Eriksson
Thord Eriksson har skrivit om Sverige efter flyktinghösten 2015. Om de ensamkommande unga och om de vanliga svenskar, lärare, församlingsmedarbetare, fotbollstränare, som tar det ansvar som samhället och politiken avsagt sig. Han talar med Jakob Wirén.

Torsdag
26 september
14:00 – 14:45
Desperation och radikalisering
Medverkande: America Vera-Zavala, Katia Wagner, Milorad Pejić, Thord Eriksson
Poetisk inledning av **Milorad Pejic.**KATIA WAGNER (Ingen plats för mig) har följt en ung mans väg in i radikal islamism. Från livet hos mormor i Tunisien, via Sverige och Norge till Syrien och Islamiska staten. 2017 lärde THORD ERIKSSON (Dom som stod kvar) känna en 17-årig pojke som precis fått avslag på sin asylansökan. Två år tidigare var gränserna öppna, men kort därefter klubbades en ny asylpolitik igenom. Ett samtal om konsekvenserna av hårdare migrationspolitik och unga flyktingars alltmer desperata tillvaro. Men också om civilkurage och mod. Moderator: AMERICA VERA-ZAVALA, dramatiker.

Fredag
27 september
11:00 – 11:45
Flyktens mänskliga ansikte
Medverkande: Dick Harrison, Görrel Espelund, Haejin Cho, Thord Eriksson
I nyhetsrapporteringen förvandlas flyktingströmmar till sterila siffror. Den flyende individen – med sin ångest, ensamhet, språkliga förvirring och sitt främlingskap – förblir osynlig. Den koreanska författaren HAE-JIN CHO berättar i sin bok I Met Loh Ki Wan om en av alla dessa människor bakom statistiken, en nordkorean som flyr hemlandets svältkatastrof. Här samtalar hon historikern DICK HARRISON (Folkvandringstid) och journalisten THORD ERIKSSON (Dom som stod kvar) om människor på flykt. Moderator: GÖRREL ESPELUND, journalist.

Fredag
27 september
14:30 – 15:00
Integration i roman och verklighet
Medverkande: Gabriella Ahlström, Thord Eriksson
Det gifta paret Gabriella Ahlström och Thord Eriksson är båda författare och delar även ett starkt engagemang för ensamkommande. Deras erfarenheter och tankar gestaltar de på olika sätt: Gabriella som ett tema i romanen ”Hemma hos andra”, Thord i ”Dom som stod kvar”.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.