Vi behöver veta - vad tror S och M kommer att hända om ingenting görs?

Anders Holmberg ställde i söndags den ”hetaste frågan när det gäller migrationspolitiken just nu” i SVT Agenda – Vad ska hända den stora grupp ensamkommande som kom 2015? Migrationsminister Heléne Fritzon (s) och Moderaternas migrationspolitiska talesperson Johan Forsell svarade inte på frågan. Men de verkade vara överens om att det är omöjligt att göra någonting över huvud taget för denna grupp unga.   

Vi hoppas att våra folkvalda politiker är så insiktsfulla att de inser att det här är inte en fråga som kommer lösa sig av sig själv. Polisen säger att de inte klarar av situationen, civilsamhället som just nu är garanter för att det inte brakar ihop fullständigt säger att situationen är totalt ohållbar, yrkespersoner från tvärprofessionella nätverk har under lång tid larmat om katastrofala förhållanden för ensamkommande, undersökningar visar att fler och fler unga försvinner vilket innebär allvarliga risker att hamna i livsfarliga situationer (prostitution, kriminalitet, droger) och flera partier (V, MP, C och L) förstår att något måste göras. 

Därför vill vi ställa en uppföljande fråga – vad tror Socialdemokraterna och Moderaterna händer om ingenting görs för att lösa den här situationen? Det är valår och vi behöver veta.   

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.