Vi går in i fas 3.0

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Vi har lyckats med mycket men vi har mycket kvar att göra. Därför går vi nu in i fas 3.0. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut grundades september 2016 och består av 11000 personer som kämpar för att barn och unga som flytt till Sverige utan sina föräldrar ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bland annat har nätverket genom ett samordnat, envist och kreativt opinionsarbete bidragit till att riksdagen klubbat igenom ett beslut om nya möjligheter till uppehållstillstånd för unga ensamkommande. 

Omflyttningar, hemlöshet och svält inom gruppen ensamkommande

Nätverket kräver bland annat att Sverige stoppar omflyttningar av barn och unga i asylprocess. Detta krav tillgodosågs delvis av politikerna för drygt ett år sedan i och med det statsbidrag man betalade ut till kommunerna. Tanken med bidraget var att stoppa omflyttningarna och därmed möjliggöra att artikel 25 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna uppfylldes. Men eftersom pengarna inte var öronmärkta fungerade bidraget inte särskilt bra, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för nätverket: 

– Många kommuner bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att man struntat i att säkerställa att unga ensamkommande får mat, sjukvård och tak över huvudet. Så många unga ensamkommande som fortfarande är hemlösa och lever under extremt otrygga förhållanden. Hur tänker kommunpolitikerna? Kan de verkligen stå för att unga bor på bussar eller under broar? Eller svälter?! 

Permanent uppehållstillstånd för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år

– Ja, vi kräver det som i folkmun kallas för amnesti men som naturligtvis innebär hållbara politiska lösningar för att unga ska få stanna. Här är vi absolut inte klara ännu, fortsätter Sara Edvardson Ehrnborg. Vi menar att politiker på alla nivåer duckar: för konsekvenserna av en av de hårdaste lagarna inom EU när det gäller barn och unga på flykt, för hemlösheten och svälten vi ser inom gruppen, för rättsosäkerhet och de grova metodfelen när det gäller medicinska åldersbedömningar. Och det duger inte alls för ett land som säger sig hålla mänskliga rättigheter högt.

Nätverket intensifierar sin kamp

#vistårinteut intensifierar sin kamp och går in i fas 3.0. Nätverket vill visa världen vad Sverige gör mot barn och unga på flykt. 

– Metoden för de medicinska åldersbedömningarna behöver granskas. Dessutom behövs en politisk lösning för minderåriga och unga ensamkommande som hamnat i kläm mellan praxisändringar och lagar, säger Sara Edvardson Ehrnborg och fortsätter: 

– Vi kräver att Sverige slutar utvisar barn och unga till livsfarliga länder och att en fullständig genomlysning sker av de politiska beslut som åsamkat unga flyktingar denna stora rättsliga skada. Vi kommer inte att sluta kämpa förrän alla barn och unga får ett erkännande av sina mänskliga rättigheter. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.