Vi säger tack och fortsätter kampen för alla ensamkommande

Centerpartiet har idag sagt att de tänker rösta ja till propositionen om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut är glada över detta. Men vårt arbete för alla ensamkommande fortsätter.  

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut har sedan september 2016 arbetat för att unga ensamkommande som varit länge i Sverige ska få en möjlighet att stanna. Vi har idag nåtts av beskedet att Centerpartiet kommer att rösta ja till den lagda propositionen och är glada över beskedet som innebär att cirka 9000 unga ensamkommande får en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Det är definitivt en delseger. Vi fortsätter nu arbeta för att alla unga ensamkommande som kom innan sommaren 2016 när begränsningslagen trädde i kraft ska få stanna. 

Vi förutsätter att alla utvisningar av unga ensamkommande upphör omedelbart så att ungdomarna och människorna runtomkring dem kan få känna trygghet och arbetsro. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.