Vi Skapar Medvind 29 april på Raoul Wallenbergs torg

Den 29 april klockan 15-17 arrangerar #vistårinteut eventet Vi Skapar Medvind på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Eventet handlar om allas lika värde och att mänskliga rättigheter också är unga ensamkommandes rättigheter. 

Jonas Gardell, Helen Sjöholm, Malena Ernman, William Spetz, Björn Kjellman, Gunilla Röör, Aminah Al Fakir, Erik Toro och Emil Jensen kommer att vara med och skapa medvind, liksom Rädda barnen, Equmeniakyrkan, Erikshjälpen, Raoul Wallenberg Academy, Sveriges Stadsmissioner och många fler. 

Ben&Jerry’s är en av våra samarbetspartners i Vi Skapar Medvind-eventet.  

Vi kommer att överlämna Idrottsuppropet #fairplay med 1005 idrottsföreningar och 242 toppidrottare till en regeringsrepresentant – i dagsläget har vi inte fått svar på vem det blir.  

Vi välkomnar alla som vill vara med och ta ställning för allas lika värde och mänskliga rättigheter! 

Programmet och de organisationer/nätverk/upprop/företag som vill vara med och skapa medvind finns här:

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.