Vi Skapar Medvind med Gustav Fridolin och André Myhrer

Söndag 29 april klockan 15-17 arrangerar #vistårinteut manifestationen Vi Skapar Medvind på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Utbildningsminister Gustav Fridolin tar emot Idrottsuppropet #fairplay av OS-guldmedaljören André Myhrer, handbollsspelaren Linnéa Claeson och Tranås FF-profilen Nisse Segerson. En mängd artister framträder under manifestationen. 

Vi Skapar Medvind

Tusentals människor som solidariserar sig med mänskliga rättigheter och allas lika värde. Ett idrottsupprop som samlat över 1000 idrottsföreningar. Utbildningsminister Gustav Fridolin. Artisterna Jonas Gardell, Helen Sjöholm, Malena Ernman, Björn Dixgård och Jens Siverstedt från Mando Diao, Gunilla Röör, Björn Kjellman, William Spetz, Emil Jensen, Erik Toro, Aminah Al Fakir. Konferencieren Gabriella Ahlström. Teckenartister från Melodifestivalen och Riksteatern Tyst Teater. Rädda barnen, Frälsningsarmén, RFSL och RFSL Ungdom. Fryshuset. Kristna Fredsrörelsen. Etikkommissionen i Sverige, Erikshjälpen och Action Aid. Ben&Jerry’s. Barnrättsbyrån, Farr och IM. Cirkus Cirkör. Musiker mot rasism. Raoul Wallenberg Academy. Equmeniakyrkan. Riksföreningen Sveriges stadsmissioner. Och många fler.  

Medvind då och nu

Hösten 2015 skapade tusentals människor i Sverige lösningar för människor på flykt. Alla möjliga aktörer klev in och tog ansvar; organisationer, nätverk, näringsliv och medmänniskor. Vi var många som kände framtidstro och hopp. Nu är det dags att fortsätta arbetet. Därför välkomnar vi alla som vill vara med och ta ställning för allas lika värde till Raoul Wallenbergs torg 29 april klockan 15-17.

Överlämning Idrottsuppropet #fairplay

Utbildningsminister Gustav Fridolin tar emot Idrottsuppropet #fairplay av OS-guldmedaljören André Myhrer, handbollsspelaren Linnéa Claeson och Tranås FF-profilen Nisse Segerson. 

Pressinfo: önskar du en intervju med Gustav Fridolin eller André Myhrer, ta kontakt med Kinna Skoglund. 

Välkommen till Raoul Wallenbergs torg på söndag. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.