Vi skapar medvind och går in i valmode

Manifestationen Vi Skapar Medvind samlar tusentals människor från hela Sverige. Nätverk, föreningar, organisationer och företag går samman för att visa att mänskliga rättigheter och allas lika värde är en av vår tids viktigaste frågor. Från och med i morgon går #vistårinteut in i valmode och presenterar vår valkampanj. 

Från norr, söder, öster och väster kommer människor till Raoul Wallenbergs torg för att vara med och skapa medvind. Föreningar och initiativ vill vara med. Det finns en stor angelägenhet för frågan om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Några axplock: Bygden bryr sig – Svärdsjö kommer till manifestationen, en 50-mannabuss till stor del betalad av Karlstad stift anländer från Karlstad, Lidingö SK Volleybollag sluter upp, Folk i Skärholmen likaså och 55 personer kommer från Lidköping med en buss som kommunen stöttar ekonomiskt… Listan är lång och fylls på hela tiden. 

Ett av nätverken som deltar är ”Vi som är hem för ensamkommande”. Nätverket startade som en Facebookgrupp december 2015. Pressansvarig för gruppen Elisabeth Forsberg säger att familjehemmen av naturliga skäl är utspridda över hela landet och att det gör det svårt att träffas. Men nu tar gruppen vara på möjligheten att samlas inför manifestationen.    

— Vi startade som en stödgrupp till etablerade jour- och familjehem. Men allt eftersom de unga fyllt eller skrivits upp till 18 år har vi istället blivit frivilliga familjehem utan stöd och ersättning. Vi tar ansvar där samhället sviker. Vi kämpar mot system och myndigheter samtidigt som vårt huvudfokus är att vara familj. I detta håller många av oss på att gå sönder men genom nätverket hittar vi kraft, kunskap och stöd hos varandra.

#vistårinteut goes valmode

#vistårinteut är intresserade av möjliggörande, mod och framtidstro. Vi vill ha ett Sverige med visionära politiker som använder en människovärdig retorik. Därför går vi från och med i morgon in i valmode och som en sista programpunkt under manifestationen presenterar vi vår valkampanj. 

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

Pressansvarig för gruppen Vi som är hem för ensamkommande 
Elisabeth Forsberg 

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.