Vi Skapar Medvind söndagen den 29 april - program

Program Vi Skapar Medvind söndagen den 29 april

12.00-13.00 Fryshuset, Mårtendalsgatan 6
Föreställningen ”Den svåra vägen”
Medverkande: Ung i Sverige Västerbotten
Teatern vänder sig i första hand till er som är nyfikna på hur flykten för dessa ungdomar varit.

12.30 Fryshuset, ”Klubben”, Mårtendalsgatan 6
Nätverket ”Hem för ensamkommande” bjuder in alla familjehem
Läs mer här: https://www.facebook.com/events/196455437798631/

15.00-17.00 Raoul Wallenbergs torg, Nybroplan

Medverkande

Konferencier Gabriella Ahlström
http://gabriellaahlstrom.se/

Jonas Gardell
”Det finns en väg”
https://www.youtube.com/watch?v=fFLbNgN-6GY

Helen Sjöholm och Marlena Ernman
”Sankta Klara Klocka”
https://m.youtube.com/watch?v=GHfeU4YAFxs

William Spetz, Björn Kjellman, Gunilla Röör
https://youtu.be/HEWpJSdb3Y0
https://youtu.be/k12kEpG2FXo
https://youtu.be/kEUsS8S-wLI

Emil Jensen
”Samma värld” och ”Inte vackrast i världen”
https://www.youtube.com/watch?v=4d_G09_POdE

Björn Dixgård och Jens Siverstedt, Mando Diao
”Strövtåg i hembygden”
https://www.youtube.com/watch?v=_Uuhefmc_fA

Erik Toro
”Good heart”
https://www.youtube.com/watch?v=aCPRhft2eN0

Aminah Al Fakir och ungdomar
”Jag har vandrat över bergen”
https://www.youtube.com/watch?v=JTGravYE7GY

Teckenartister från Melodifestivalen och Riksteatern Tyst Teater
Romel Belcher, Laith Foad Fathulla, Amina Ouahid, Jamila Ouahid
Wilma Björck, Simona Stupane
https://www.youtube.com/watch?v=wiRv6Cs-wW4

Idrottsuppropet #fairplay lämnas över till regeringsföreträdare

https://www.facebook.com/vistarinteut/posts/509051492812348

#vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av nästan 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av nästan 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents almost 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 73 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.