#vistårinteut är på Almedalen - här är vårt program!

#vistårinteut är på Almedalen – här är vårt program. 

3/7 Måndag Hamnplan kl 14-15
När kompisarna får utvisningsbeslut – vad gör man då?

Medverkande: Kinna Skoglund, #vistårinteut, Hanna Lidström, Grön Ungdom, Elin Morän, Ung Vänster, Hedda Tingskog, Unga Feminister, Ahmad Rahimi, Ensamkommandes förbund, Alexander Franzen och Estrid Kjellman, #vistårinteut UNG, Elin Wernquist, Barnrättsbyrån, Björn Kjellman, skådespelare. Anders Göransson moderator.

3/7 Måndag Vårdklockan kl 16.30-18.30
Mellan klansamhälle och terror – hur klarar sig en utvisad ung afghan i Afghanistan?

Medverkande: Martin Schibbye och Brit Staktson, Blankspot, Maria Ferm, talesperson för migrationsfrågor Miljöpartiet, Kajsa Johansson, Svenska Afghanistankommittén, Kinna Skoglund, #vistårinteut, Emil Jensen, artist. Anders Göransson: moderator.

Samarrangemang med Vårdklockans kyrka

4/7 Tisdag Hamnplan kl 14-15
Det ensamkommande barnet – det offentligas gränser och civilsamhällets insatser

Medverkande: Henrik Fröjmark, Individuell Människohjälp, Fatemeh Khavari, Ensamkommandes förbund, Matilda Brinck-Larsen, Agape Göteborg, Anders Ekhem, präst Svenska kyrkan, Kinna Skoglund, #vistårinteut. Anders Göransson: moderator.

5/7 Onsdag Hamnplan kl 14-15
Det ensamkommande barnet i asyl – när rättssäkerheten slogs ut

Medverkande: Viktor Banks, jurist, författare och skribent, Daniel Carnestedt, Refugees Welcome Stockholm, Anders Göransson God man, Kinna Skoglund, Socionom. Moderator: Anders Göransson.

8/7 Lördag Donnersplats kl 17-18
En folkrörelse blir till – politiken behöver civilsamhället och civilsamhället är demokratin

Medverkande: William Olsson, Miljöpartiet Norrtälje, Ahmad Rahimi, Ensamkommandes förbund, Kinna Skoglund, #vistårinteut. Moderator och sång: Amina al Fakir Bergman

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.