#vistårinteut bjuder in till hearing om medicinska åldersbedömningar

Idag har yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut skickat nedanstående mail till C, Kd, L, Mp, M, S och V angående en gemensam hearing om medicinska åldersbedömningar. 

Hej Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, 

Vi skickar detta brev till er som en förfrågan om att tillsammans med yrkes och volontärsnätverket #vistårinteut bjuda in samlad expertis till en hearing runt de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande ungdomar.

Nätverket #vistårinteut ansvarar för själva genomförandet av hearingen. Men för att markera att detta är en mycket viktig fråga för rättssäkerheten och i förlängningen för vårt demokratiska samhälle vill vi tillsammans med er bjuda in experterna som på ett samlat och tydligt sätt kan granska och ta fram all fakta som finns när det gäller medicinska åldersbedömningar.

Vi kommer att börja bjuda in till hearingen i slutet av denna vecka och skulle vilja ha ert svar innan torsdag eftermiddag. Vi kommer under dagen att publicera ett pressmeddelande om hearingen och att inbjudningar gått ut till er alla att tillsammans med oss arrangera och medverka.

Vi kommer att arrangera hearingen oberoende av hur många av er som vill bjuda in till detta tillsammans med oss.

Med vänliga hälsningar,

Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg och Helena Mäki

för yrkes och volontärsnätverket #vistårinteut

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av drygt 10 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av mer än 72 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents more than 10 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 72 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.