#vistårinteut får Katarina Taikonpriset 2017

#vistårinteut har den stora glädjen att meddela att vi blivit pristagare till Katarina Taikon-priset som delas ut för andra året av Stockholms Stad!

Pressmeddelande Stockholms Stad:

För andra året i rad delar Stockholms stad ut Katarina Taikon-priset som hyllar insatser för mänskliga rättigheter. Årets pristagare är #Vistårinteut, Fred Taikon och Maria-Teresa Asplund.

Katarina Taikon-priset instiftades år 2015 av Stockholms stad. Priset är 100 000 kronor per år och ska uppmärksamma och belöna de människorättsförsvarare som genom sitt arbete främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna.

Priset delas ut vid en ceremoniell lunch för inbjudna gäster i Stockholms Stadshus den 3 oktober – som även var datumet för Katarina Taikons bok ”Zigenerskan” som utkom den 3 oktober 1963.

Utifrån följande motivering har juryn för Katarina Taikon-priset i år valt att tilldela priset till:

MediaEfter prisceremonin kommer media ha möjlighet att ställa frågor till pristagarna. Pressträffen kommer ske den 3 oktober klockan 13:40 i Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1. Vänligen anmäl deltagande till nedan kontaktperson.

Årets pristagare

Utifrån följande motivering har juryn för Katarina Taikon-priset i år valt att tilldela priset till:

#Vistårinteut

Rörelsen har på ett imponerande sätt mobiliserat och skapat opinion kring ensamkommande barn och ungas situation. #Vistårinteut går emot den växande främlingsfientliga vågen i samhället för att ge barnen ett värdigt liv. I ett samhällsklimat som alltmer präglas av högre murar är rörelsen en lysande fyr i kampen för mänskliga rättigheter.

Fred Taikon

Genom att ihärdigt och framgångsrikt drivit frågan om Skånepolisens register över romer har han givit många romer upprättelse. Fred har mobiliserat och visat att det går att få rätt i en juridisk process i ett sammanhang där många avstår att anmäla brott mot de mänskliga rättigheterna av brist på förtroende för systemet. Fred har sedan 1960-talet kämpat för romers kultur och rättigheter i Stockholm.

Maria-Teresa Asplund

Genom sin knutna näve vid en nazistdemonstration blev hon en känd symbol för kampen mot rasism. Maria-Teresas mod lämnar avtryck och ingjuter styrka i en tid där organiserade nazister normaliseras och ges tillträde till fler och fler sammanhang. Hon är en Stockholmsprofil som nästan alltid är på plats när det hålls manifestationer till försvar av mänskliga rättigheter, mot orättvisor och för allas lika värde.

Jury för 2017

  • Sissela Nordling Blanco, ordförande i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter
  • Robert Hårdh, Civil Rights defenders
  • Lawen Mohtadi, journalist och författare
  • Atusa Rezai, Rädda Barnen
  • Angelica Ström, dotter till Katarina Taikon

Nomineringen till priset har varit öppen för allmänheten och pågått mellan den 15 maj och 2 juli år 2017. 

#vistårinteut är rörda och stolta över att vårt arbete för ensamkommandes mänskliga rättigheter uppmärksammats av juryn. Tack!

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.