#vistårinteut goes Almedalen 2018!

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut presenterar vårt program för Almedalen 2018. 

Måndag 2/7: Mer mänsklighet och Medmänsklighet

Tid: 14-15
Plats: Hamnen

Två månader kvar till valet. Vem vill jag vara? Vilket Sverige vill jag leva i?

Medverkande:
Sara Edvardson Ehrnborg, Human Rights Rockstars
Kinna Skoglund, Human Rights Rockstars
Helena Mäki, Human Rights Rockstars
Desirée Widell, ordförande Ung Media Sverige
Vera Kebbe, sång ”Goliat”
Anders Göransson, moderator, #vistårinteut

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54792

Tisdag 3/7: Unga som flyr ensamma och deras mänskliga rättigheter

Tid: 16-17
Plats: Donners Plats

Barn och unga bär med sig sina rättigheter var i världen de befinner sig. Hur ser det ut i världen och Sverige idag? Nästa år planerar Sverige att göra barnkonventionen till lag. Får barn och unga på flykt sina rättigheter tillgodosedda?

Medverkande:
Edna Eriksson, MR-expert
Ulf Bjereld, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Vera Kebbe, sång ”Goliat”
Anders Göransson, moderator, #vistårinteut

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54786

Onsdag 4/7: Nya lagen för vissa ensamkommande och EUs nya asyllagstiftning

Tid: 14-15
Plats: Hamnen 

Vilka får stanna och vad innebär den nya lagen för ungdomar som flytt ensamma till Sverige? Vad händer och diskuteras på EU nivån runt migration och asylrätt och hur kommer det att påverka Sverige?

Medverkande:
Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet
Sofia Rönnow Pessah, jurist, Rådgivningsbyrån
Emilie Hillert, jurist, Process Advokatbyrå AB
Sara Edvardson Ehrnborg, styrelseledamot FARR
Vera Kebbe, sång ”Goliat”
Anders Göransson, moderator, #vistårinteut

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54790

Tidningen Syre: Antirasistisk kväll
Tid: 19-21.30
Plats: Syregården

Kinna Skoglund och Sara Edvardson Ehrnborg deltar ca 20.40-21.00.

Torsdag 5/7: Nya lagen för vissa ensamkommande – varför för vissa?

Tid: 14-15
Plats: Hamnen

Medverkande:
Thord Eriksson, frilansjournalist
Christina Höj Larsen, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Christina Örnebjär, riksdagsledamot, Liberalerna
Kinna Skoglund, grundare, #vistårinteut
Grön Ungdom läser ”De som hamnade utanför”
Vera Kebbe, sång ”Goliat”
Anders Göransson, moderator, #vistårinteut

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54793

Mångfaldsparaden
Tid: 14.30.
#vistårinteut ansluter till Mångfaldsparaden när den passerar oss vid Hamnplan. 

Fredag 6/7: MER mänsklighet i praktiken – hur gör vi?

Tid: 14-15
Plats: Hamnen

Vi lyfter fram goda exempel på samarbeten mellan ideella organisationer, församlingar och politiska krafter. Bland annat har många goda samarbeten skapats genom det tillfälliga statliga bidraget till kommunerna för boenden till ensamkommande över 18 år. Vilka andra exempel finns på praktisk organisering kring ensamkommandes situation? Publiken är varmt välkommen att delta med goda exempel.

Medverkande:
Tomas Tysén, ideell familjehemsförälder
Kinna Skoglund, grundare #vistårinteut
Representant från Rädda barnen Gotland
Vera Kebbe, sång ”Goliat”
Anders Göransson, moderator #vistårinteut

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54795

Lördag 7/7: Är feminismen nationalismens ideologiska motpol?

Tid: 11-12
Plats: Donners Plats
Arrangör: F!

Lisbeth Pipping från #vistårinteut medverkar i panelsamtal.

http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52080

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av 74 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna. 

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has 74 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.