#vistårinteut kommenterar riksdagsdebatten om ensamkommandes situation

Igår höll riksdagen en debatt om ensamkommandes situation. Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut var där och lyssnade. Vi tackar partierna för den ödmjukt hållna och väl genomförda debatten. Här är vår kommentar.  

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut är droppen som urholkar stenen. Vi är rösterna som inte tystnar. Vi är era barns lärare, era grannbarns kurator, socialsekreterarna i era kommuner, era husläkare, era kompisars psykologer, era kompisar som blivit gode män, era pappors goda vänner, era barnbarns idrottstränare, er familjejurist, skolsköterskorna som vaccinerar era barn. Era medmänniskor. 

Vi är de som bär vårt samhälles basala funktioner – skola, vård, omsorg, fritid. Vi är de som erbjöd vår kraft och våra resurser hösten 2015. 

Det här är vad vi vill av våra folkvalda representanter 

Vi vill att ni förstår att det är rättsosäkerhet, godtyckliga åldersuppskrivningar och andra brister på Migrationsverket som är orsaken till den nuvarande fullständigt orimliga situation ensamkommande unga har hamnat i. Systemet har brustit. Det har blivit fel. Det är lika bra att erkänna och sen ta ansvar för att göra något åt det, tillsammans. 

Det här hörde vi er säga

Det gick ganska bra ändå, hösten 2015. Det låter i varje fall så på migrationsministern Heléne Fritzon (S) och moderaternas migrationspolitiske talesperson Johan Forsell. Sverige står starkt. 

Christina Höj Larsen (V) menade att det finns sätt att lösa situationen på genom riksdagsbeslut och hänvisade bland annat till Centerpartiets förslag om att genomföra en ny prövning utifrån åldern vid ankomst och registrering. Johanna Jönsson (C) var tydlig med att det behövs ”ventiler” när rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga fallerar. Maria Ferm (Mp) menade att lagarna är satta ur spel och inte har lett till det som var tanken med dem – därför behövs en förbättring av lagen. Johan Forsell (M) sa att det inte finns något positivt med de långa handläggningstiderna vilket Fredrik Malm (L) och flera andra höll med om. Vad som ska göras retroaktivt åt att ensamkommande utan egen förskyllan hamnat i långa handläggningstider var det däremot ingen av dem som hade något förslag på. Désirée Pethrus (Kd) problematiserade det gynnsamma med korta handläggningstider genom att ställa dessa mot rättssäkerheten i asylprocessen: ”med de många ärenden som fanns 2015 var det naturligtvis oerhört svårt att nå de uppsatta målen om snabba beslut”. 

Fredrik Malm (L) tyckte att vi som arbetar nära ensamkommande måste ”stärkas i vår roll”. Det är närmast ett hån för oss i yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut att höra detta. Hallå och ursäkta oss, men det är rättssäkerheten för ensamkommande unga som behöver stärkas, inte vi.

Heléne Fritzon (S) vidhöll att den som söker asyl ”får en rättssäker prövning”. Det stämmer inte. Vår rapport visar motsatsen. Asylprocessen har inte varit rättssäker. Det spelar ingen roll att Migrationsverket haft och har en ”enorm belastning”. Asylprocessen är inte rättssäker för det. 

Belastningen på Migrationsverket är ingenting mot den börda unga flyktingar i kris bär på. Det kan inte vara riksdagens mening att en myndighetsbelastning ska ske på bekostnad av ensamkommande unga. 

De unga mår sämre och sämre. Och vi kommer inte att ge oss. Vi har bara börjat vår kamp för att retroaktivt ge ensamkommande unga deras rätt till en rättssäker asylprocess tillbaka. 

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand this”, was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.