#vistårinteut yrkes- och volontärnätverk del 5 - Därför är jag engagerad i #vistårinteut

Hösten 2015 förde mig från tanke till handling. Viljan att söka hjälpa, att vara engagerad i samhällsfrågor har jag alltid känt. Hemma har våra samtal ofta gällt utsatta människor – dem har min fru arbetat med hela livet. Mitt eget långa yrkesliv har fyllts av något helt annat – jag är civilingenjör och konsult inom energifrågor. Men 2015 var det dags att bromsa in yrkeslivet.

Flyktingströmmen hösten 2015 lyfte världen mitt framför näsan på mig. Jag gjorde många besök hos Refugees Welcome på Göteborg C. Tillsammans med vänner startade jag läxläsning med ensamkommande på Skyddsvärnets ungdomsboende i Göteborg. Den direkta kontakten där var glädjefylld – engagerad personal – härliga, olika killar, som vi var helt uppfyllda av att förbereda för ett nytt liv i Sverige.

Hösten 2016 hade läget mörknat, och oron spred sig. Någon nämnde en ny Facebookgrupp som hette Vistårinteut, och vi gick till ett möte på Gustav Adolfs Torg. Det kändes rätt med en gång. Helena Lindroos tal om hur rörelsen kom till och fick sitt namn berörde mig djupt.

Parallellt med läxläsning och godman-arbete började jag skriva Facebookinlägg, lyckades få in några insändare, gick till Överförmyndarnämnden med protestplakat. Marcela Rojas sände mig en försynt fråga om att medverka vid ett möte på Götaplatsen i mars 2017, och helt plötsligt klev jag ur min s.k. komfortzon och vågade bli mötesledare och moderator. Mitt engagemang för de ensamkommande i #vistårinteut har växt i styrka och omfattning.

Det är lätt att våga och att arbeta för en sak, som är så entydigt viktig. För mig är det nu helt klart att Sverige begår ett historiskt misstag och ett övergrepp mot många många tiotusentals av dem vi välkomnade hösten 2015. Och de ensamkommande barnen och unga är den grupp jag känner starkast för. Sällan eller aldrig har det känts så självklart som nu att ta ställning och kämpa i en samhällsfråga.

Jag gillar #vistårintut:s sätt att jobba. Det går undan. Rörelsen agerar snabbt, brett och intelligent, med effektiv och informell organisering. Jag gillar den kloka balansen mellan offensivt engagemang, saklighet och empati. Rörelsen har skaffat sig en trovärdighet, alltfler lyssnar och påverkas. Men kampens utgång är inte given. Därför kan jag inte ge upp. Det ska inte du göra heller. ”Vi står inte ut, men vi slutar aldrig kämpa”.

Anders Göransson