#vistårinteut yrkes- och volontärnätverk del 9 - Därför är jag engagerad i #vistårinteut

Jag heter Fredrik Bäck och bor i Älvängen, norr om Göteborg.

Om läget varit så fruktansvärt att jag känt mig tvungen att skicka min snart 14-årige son över halva jordklotet skulle jag vilja att där fanns människor som tänkte och hade samma värderingar som #vistårinteut.

Kontentan är att det kunde varit min son, som var en av dem som flytt över ett halvt jordklot för att söka frihet och trygghet.

#vistårinteut kännetecknas av empati, medmänsklighet, solidaritet samt att barnperspektivet ska genomsyra asylprocessen. Det är värt att både vara en del av och försöka sprida till andra.

Därför känns det naturligt för mig att vara engagerad i #vistårinteut.

Jag arbetar som utredare och vikarierande produktionssamordnare på Transportstyrelsens enhet för tillsyn av trafikföretag i yrkestrafik.

Jag och min sambo är, sedan april 2016, familjehem (kommunalt uppdrag) för en ensamkommande 15-årig kille från Afghanistan. Vi är även frivilligt familjehem för en ensamkommande 18-årig kille, också från Afghanistan.

Fredrik Bäck