Vittnesmål från civilsamhället

Tisdagen 10 september 2019 är dagen då våra folkvalda går tillbaka till arbetet i vår riksdag. Samma dag genomför Sverige en massdeportation till ett Afghanistan som blöder av våld och bombdåd.

Vi känner ungdomarna som kommer att sitta på det chartrade flygplanet och vi samlar nu våra vittnesmål om vad vi har varit med om sedan hösten 2015.

Vi vill berätta om hur vi tillsammans har sett ett annat Sverige och hur vi dagligen, i våra arbeten och på vår fritid, kämpar för att vårt land ska ge dessa ungdomar ett värdigt och humant liv.

Framtiden kommer att få höra om allt.

Vi vädjar till våra ansvariga politiker att lyssna på oss och vår kunskap. Tillsammans är det möjligt att finna lösningar.

Att vända bort blicken och att inte ha modet att synliggöra det stora arbete som 100000-tals människor har gjort och gör är ynkligt.

Sverige kan bättre än så här.

10:e september publicerar vi ett inlägg på #vistårinteut Facebooksida som har 76 000 följare. I kommentarerna till detta inlägg kommer människor från vårt nätverk, som består av 11 000 personer över hela Sverige, dela vittnesmål kring sitt personliga engagemang.

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av 11 000 professionella och volontärer som som på ett eller annat sätt möter, arbetar med och är engagerade i gruppen ensamkommande barn och unga. Vår Facebooksida följs av drygt 75 000 personer. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Talesperson/contact #vistårinteut
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser ensamkommande barn och unga som bärare av rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs barnkonvention och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, ”We can’t stand it”, contents 11 000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers and volunteers. Our Facebookpage has more than 75 000 followers. We are not affiliated to any political party or religious group.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.