World's Children's Prize Foundation - världens största barnrättsutbildning skriver under för amnesti!

Rörelsen #vistårinteut har i dagarna fått en fantastisk bekräftelse på att många med oss tycker att situationen för ensamkommande unga i Sverige är ohållbar: världens största barnrättsutbildning skriver under för amnesti. Tillsammans kan vi göra skillnad!

World’s Children’s Prize Foundation ställer sig bakom rörelsen #vistårinteuts krav på amnesti för alla ensamkommande som varit i Sverige mer än ett år. World’s Children’s Prize-programmet är världens största årliga utbildningsprogram för barnets rättigheter och demokrati. Sedan år 2000 har 40,6 miljoner barn, 615 000 av dem i Sverige, utbildats av stiftelsen, som beskyddas av bland andra Malala Yousafzai, den avlidne Nelson Mandela och drottning Silvia.

WCP-programmet utbildar och stärker barn, 10-18 år, så att de som förändrare står upp för medmänsklighet, allas lika värde, barnets och mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Det årliga programmet avslutas med att miljoner barn i en världsomröstning utser mottagaren av barnens stora pris för barnets rättigheter. De flesta av de deltagande barnen är utsatta barn, som innan de deltog i WCP-programmet inte visste att de har rättigheter.

– Vi ställer oss bakom vistårinteut därför att vi är övertygade om en stor majoritet av de barn som deltagit i WCP-programmet skulle vilja att vi gör det, säger WCPFs VD Magnus Bergmar.

Tack World’s Children’s Prize Foundation för det här självklara ställningstagandet för ensamkommande utsatta unga.
Vänligen #vistårinteut

Rörelsen #vistårinteut består av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner #vistårinteut
Kinna Skoglund 070 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg 073 – 396 94 18

Rörelsen #vistårinteut ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn och unga. Vi ser dem som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.